"Vláda si uvědomuje, že v krátkém období do předčasných voleb nemůže zvládnout chronické problémy země," stojí v prohlášení, jehož úvod je věnován definování prostoru, v němž se bude práce kabinetu pohybovat.

Jako priority jsou v sedmistránkovém dokumentu uvedeny čtyři body. Důstojné dokončení evropského předsednictví, realizace kroků vedoucích k oživení ekonomiky, příprava rozpočtu a snaha o zlepšení čerpání prostředků z evropských fondů.

Celý text programového prohlášní naleznete zde.

"V rámci vlastních legislativních aktivit bude však vláda relativně střídmá," píše se v dokumentu. Kabinet tak bude předkládat pouze návrhy víceméně technického rázu, nebo ty, které se těší průřezové podpoře celého politického spektra.

Nejzásadnějším dokumentem, s nímž Fischerův kabinet předstoupí před poslance tak podle všeho bude návrh státního rozpočtu pro rok 2010. Ten by dle materiálu neměl překročit pět procent HDP, a tedy 170 miliard korun.

"Všeobecný pokles ekonomické aktivity s sebou přináší pokles HDP, vyvolává růst nezaměstnanosti a stagnaci mezd. Rozpočet letošního roku se propadá do výrazného deficitu," varuje materiál a připomíná rostoucí náklady na správu státního dluhu.

Privatizace i boj s extremismem

"Vláda bude pokračovat v přípravě privatizace podniků, které neslouží k poskytování veřejných statků, a to mimo jiné i kvůli očekávaným výnosům pro státní rozpočet. Konečné rozhodnutí o privatizaci je ovšem vláda připravena odložit a přenechat vládě vzešlé z předčasných voleb," píše se v prohlášení.

Jeden z nejaktuálnějších problémů, které se kabinet chystá řešit,  je dle programového prohlášení "nekompromisní postup proti všem formám extremismu a důsledné postihování snah o porušování zákona ze strany stoupenců protidemokratických ideologií." Vláda se proto bude zabývat možností podat návrh na zákaz některých extremistických politických subjektů.

Žádné zásadnější změny nelze od vlády očekávat v oblasti zdravotnických a sociálních reforem.