Nebyl přijat komplexní antidiskriminační zákon zajišťující právní pomoc obětem a účinné monitorovací mechanismy, píše zpráva a zdůrazňuje, že zákon v květnu vetoval prezident Václav Klaus s tím, že je "zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady velmi problematické". A to i přesto, že vláda přislíbila v souladu s direktivami Evropské unie připravit zákon zajišťující právo na rovné zacházení a ochranu proti diskriminaci, konstatuje AI.

Nejdelší část pasáže věnované České republice se zaměřuje na diskriminaci Romů. "Romové jsou diskriminováni ze strany státních úředníků i soukromých osob ve školství, bydlení, zdravotnictví a při zaměstnávání," uvádí zpráva. Romské komunity se staly cíli krajně pravicových skupin a oficiální představitelé nadále používají vůči Romům rasistický jazyk, dodala zpráva.

Uvádí například shromáždění Dělnické strany v listopadu v Litvínově a jejich útok na sídliště Janov. Připomíná i to, že státní zástupce v Ostravě obžaloval bývalého zástupce starosty Jiřího Jizerského a senátorku Lianu Janáčkovou kvůli rasistickým výrokům o Romech. Ale vzhledem k tomu, že Senát nezbavil Janáčkovou imunity, byla žaloba zmařena, uvedla AI.

Segregace trvá

Tvrdí, že pokračuje segregování romských dětí do škol pro žáky s mentálními problémy. Nic na tom nezměnilo ani přejmenování těchto škol ze "zvláštních" na "praktické". Tyto školy poskytují žákům stejně omezený rozvrh a tedy i menší příležitost pro další vzdělání a omezují výběr zaměstnání, uvádí AI s odvoláním na studie nevládních organizací Evropské centrum pro práva Romů a Romský vzdělávací fond. Tyto studie také ukazují, že romské děti jsou v nich nadměrně zastoupené. AI uznává, že ministerstvo školství během roku uznalo problémy systému a podniklo předběžné kroky k nápravě.

Problémy s diskriminací Romů jsou v také v Maďarsku, na Slovensku, Srbsku ale i v západní Evropě - například v Itálii nebo Španělsku, řekl John Dalhuisen z AI. Je to dlouhodobý problém, který zhoršuje nynější ekonomická krize. Ta podle něj přispívá k růstu násilí proti Romům a k růstu sociálního napětí.

AI podle něj uznává, že vlády se snaží situaci řešit různými programy, ale obává se, aby krize nevedla k odsunutí boje s diskriminací na vedlejší kolej. [celá zpráva]

AI si všímá také toho, že český parlament schválil až po deseti letech Mezinárodní trestní soud (ICC). A proces ratifikace ještě musí uzavřít podpis prezidenta, zdůrazňuje AI s tím, že ČR je jedinou zemí EU, která ustavení ICC neratifikovala.