Uvádíte na plakátech, že Lisabonská smlouva je ponižující. Proč?

Je to neúspěšná ústavní smlouva, která měla asi 630 stránek a která je rozstříhána na malé kousky a rozptýlena do 1660 stránek Lisabonské smlouvy. Je to je takové pohrdání lidmi, protože vědí, že lidi to tam nenajdou! Oni to ani neučtou! Proč zakrývají pravdu? Proč to lidem neřeknou rovnou? Vás to neponižuje, když s vámi takto úředník jedná?

Jen pro pořádek: nic dobrého na Lisabonské smlouvě nevidíte?

Pro pořádek: drobné, nepatrné zlepšení postavení Evropského parlamentu. Velmi ostýchavý úkrok směrem k národním parlamentům. Tam já vidím nakročení správným směrem, ale jinak na ní nevidím nic, protože řeči o tom, že ji nezbytně potřebujeme, nejsou pravdivé. Žádná země si ji neobjednala. Nevznikl žádný problém rozlamující EU. Ale už se vytváří pomocí velkého čínského skoku obrovitý komplex pravomocí, které odcházejí pryč, aniž si uvědomujeme jejich důsledky.

Jak potom vnímáte vlnu schvalování Lisabonu, která jde napříč Evropou a Českou republikou?

Velmi jednoduše. Je to spiknutí elit a je to lhostejnost populace. Některé národy jsou politické, jiné méně. Některé mají za sebou totalitu jako my a obecné znechucení šťourat se v politice a v komplikovaných dokumentech je příliš vysoké. Je to spiknutí těch Topolánků, kteří doufají, že budou komisaři. Je to spiknutí těch Špidlů, kteří podepisují nevýhodné přístupové podmínky a vědí, že tam možná skončí. Teličků, kteří tam skončili a ty podmínky vyjednávali...

Kolik je tam hodných Železných?

Hodných Železných je dost. Jenom v Evropském parlamentu je to vždy mezi 100 a 130 lidmi.

Menšina.

Ano. Je to menšina.

Kdyby vás evropské elity pozvaly mezi sebe, přijal byste?

Ony mě zvou mezi sebe.

Co vám nabízejí?  

Kdybych se překlopil a stal se podporovatelem Lisabonské smlouvy, tak nesporně se svojí lepší jazykovou výbavou, než má Špidla, s politickou zkušeností, politologickým a historickým vzděláním najdu uplatnění. Já nejsem na prodej. Jsou lidé na prodej a nejsou. A pak ještě jsou lidé mezi tím, kteří nepotřebují prodej, ale potřebují košerizovat své peníze. Budu-li komisařem, nejde mi o těch osm set tisíc měsíčně. Jde mi o to, brát těch osm set tisíc a moci používat tím pádem veškeré bohatství, které jsem získal úplně jiným způsobem.

To je u nás tolik kandidátů na příštího eurokomisaře?

Nejde jen o tuto funkci, ale o obrovský rozptyl míst placených Evropskou unií. Evropské elity si vytvořily opravdu zvláštní kastu, která jim bude do smrti zavázána.

A vy jako europoslanec chcete tuto kastu rozkládat zevnitř?

Ne. Vy jste nepoložil otázku, zda vidím něco dobrého na Evropské unii. Vidím. Já nechci odejít z EU. My tam patříme. Jsme její nedílnou součástí. My jsme dokonce velmi pozoruhodnou součástí. Přinášíme totalitní zkušenost, která druhé půlce velmi bolestně chyběla. My víme, kam ten krok vede. My jsme už ho prošli. Sice pod jiným jménem, pod jinou vlajkou, s jinou písničkou, ale víme, kde končil.
EU nás navíc velmi dobře košerizuje navenek. Jste-li podnikatel a přijedete do Argentiny, do zapadlého města, a řeknete, že jste z EU, všichni vědí, že máte civilizovaný audit, klasické účetnictví. To jsou obrovské hodnoty. Samozřejmě je hodnotou i to, že o pár sekund se zrychlil průchod hranicí. Máme snazší komunikaci. Ano. Snáze vyvážíme zboží. Ano. Snáze se domluvíme, protože normy jsou všude stejné.
Nejsem bořitel Evropské unie. Jsem proti tomu, aby EU se stala nástrojem překotné integrace, která bude sloužit k vytváření nových a nových členů evropské elity.

Sedíme ve vaší galerii Zlatá husa. Sem by se bez problémů vešlo hned několik rodin nelegálních přistěhovalců. Už vám z EU volali, kdy je vám přidělí?

To je hezká otázka. My ji máme dokonce na volebním plakátu: Chcete, aby vám Evropská unie přidělovala nelegální přistěhovalce do vašeho domu?

Proto se vás ptám.

Já si myslím, že budou schopni se o to pokusit, pokud využijí některých ustanovení Lisabonské smlouvy, zejména pasarelu a doložku flexibility.

Můžete tato slova vysvětlit?

To je zvláštní postup, kterým po úvodní ratifikaci Lisabonské smlouvy si pak dále EU přisvojuje práva, a to i ústavní práva, včetně azylového zákona, daňového zákona a dalších, už nikoli pomocí ratifikací nebo referend, ale pouhou dohodou s vládou.

Ale vláda, pokud vím...

… má vázaný mandát (souhlas obou komor českého Parlamentu). Leč k přenosu ústavního práva potřebujete podle naší ústavy ústavní většinu, zatímco tento mandát uděluje parlament prostou většinou – jak já říkám, jednoho opilého Kotta.


Celý rozhovor najdete v sobotním Právu