Za druhý silný faktor, který má vliv na politiku, 45 procent lidí pokládá zájmové skupiny a lobby. Nezanedbatelný vliv mají také média a voliči vlastní strany, naopak velmi omezený odborníci a vědci a v úplně poslední řadě samotní občané.

Nepříliš významný vliv také lidé připisují stávkám a demonstracím či průzkumům veřejného mínění.

Poměrně značná část obyvatel je také přesvědčena o častém výskytu korupce. Pouhých pět procent dotázaných věří ve velmi nízkou míru korupce veřejných činitelů. Zato přes šedesát procent se domnívá, že do korupce je zapojena většina politiků, z toho třetina nepochybuje, že jsou do ní zapojeni téměř všichni veřejní činitelé.

Názor lidí se v tomto ohledu podle CVVM za posledních pět let příliš nemění. Lidé se na tom shodují bez ohledu na pohlaví, věk či vzdělání. Pesimističtější jsou ale obecně lidé se špatnou životní úrovní, kteří jsou rovněž při hodnocení nekompromisnější. Zdrženlivější v hodnocení naproti tomu jsou spíše lidé s dobrou životní úrovní, kteří se i častěji přiklánějí k odpovědím, že je zkorumpováno velice málo veřejných činitelů, případně méně než polovina.