Rozhodnutí zatím není pravomocné. Tendr vyhrála společnost Cofet s projektem za 175 miliónů korun. Sankce je dosud nejvyšší, kterou antimonopolní úřad udělil jakémukoliv ministerstvu.

"MPSV v současné době rozhodnutí ÚOHS studuje a připravuje návrh na opravný prostředek - rozklad, který bude zaslán předsedovi ÚOHS," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Jiří Sezemský.  

Podle Rudoleckého pochybil resort tím, že v zadávací dokumentaci "neurčitě a netransparentně" stanovil dílčí kritérium ekonomické výhodnosti nabídek jako "počet nabídnutých školení a rekvalifikačních kurzů“, kterých mělo být minimálně 20.

"Toto kriterium bylo formulováno velmi obecně, nejednoznačně a připouštělo dvojí výklad. Zatímco vybraný uchazeč uvedl absolutní počet kurzů, ostatní uváděli hodnoty vztahující se k druhům školení. Výsledkem byla situace, kdy zadavatel obdržel několik vzájemně neporovnatelných nabídek," uvádí se ve zprávě úřadu.

ÚOHS pokutoval ministerstvo sociálních věcí letos již podruhé. V prvním případě resort obdržel stotisícovou pokutu za chyby v tendru na vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti. K porušení zákona mělo dojít tím, že  jménem zadavatele jednala osoba, která byla současně jednatelem společnosti, jíž byla veřejná zakázka přidělena. Rozhodnutí zatím není pravomocné, neboť zadavatel se proti němu odvolal.