Omezení prodeje Modafenu, Paralenu plus, Aspirinu Complex, Daleronu, Nurofenu Stopgrip a Panadolu Plus Grip na průkaz má zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem k výrobě drog. Až 80 procent prodaných balení se zneužívá k výrobě pervitinu.

Centrální úložiště zřídil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lékárníci ale zpochybnili rozsah dat, která budou muset o pacientech předávat. Obrátili se na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), aby vše prověřil. Inspektoři ÚOOÚ nyní provádějí hloubkovou kontrolu a do jejího skončení žádné informace poskytovat nebudou.

Prodej pouze v omezeném množství

Přípravky s pseudoefedrinem bude možné bez předpisu vydávat pouze v omezeném množství, které dostačuje pro léčbu nachlazení. V jednom kalendářním měsíci nesmí přesáhnout 1800 miligramů. Tyto léky nesmějí být vydávány ani nabízeny v zásilkovém a internetovém prodeji.

Při jejich výdeji zadá lékárník do evidence identifikační číslo pojištěnce, u cizinců datum narození, jméno a příjmení, a ověří totožnost pacienta. Lékárník si může vyžádat i občanský průkaz. Výdej zapíše do centrálního úložiště elektronických receptů, kde také ověří, zda kupující nepřekročil limity pro výdej.

Pro lepší orientaci veřejnosti připravil SÚKL instruktážní video, které bude názorně představovat výdej léků v rámci nové kategorie výdeje. Video rozešle organizacím pacientů, a ty je mohou vystavit na svých webech. Dostupné bude také na stránkách SÚKL.