Průzkum veřejného mínění ukázal, že Češi v době rostoucí nezaměstnanosti vidí v cizincích nežádoucí konkurenci na pracovním trhu, a přiklánějí se proto spíše k jeho uzavření.

Čtyři pětiny dotázaných deklarovalo názor, že v ČR pracuje příliš mnoho cizinců a sedmdesát procent se domnívá, že zaměstnávání cizinců připravuje Čechy o práci. Necelá polovina (48 procent) lidí se domnívá, že cizinci představují jediné řešení nedostatku pracovních sil v některých profesních oblastech na našem trhu.

Shoda nezávisle na věku, majetku či pozici

Názory se příliš mezi různými skupinami populace neliší. Zástupci různých věkových kategorií se vyjadřují obdobně, dokonce ani vzdělání není příliš rozhodující, ačkoli spíše liberálnější jsou lidé s vyšším vzděláním.

Nízké jsou rozdíly také mezi sociálními skupinami. K výjimečné shodě došlo i mezi podnikateli a zaměstnanci. "To nepřímo dokazuje, že lidé neodpovídají na základě vlastní zkušenosti, ale spíše na základě obecného povědomí ze zpráv z médií a z celkového vlastního názoru na to, do jaké míry má být chráněn náš domácí pracovní trh,“ uvádí STEM.

To podle agentury potvrzuje i fakt, že největší rozdíly jsou patrné mezi příznivci jednotlivých stran. Posílit ochranu domácího pracovního trhu si přejí spíše stoupenci KSČM, ČSSD a KDU-ČSL. Otevřenější trh práce preferují příznivci ODS a zelených, ačkoli i mezi nimi názor, že cizinců tu pracuje příliš mnoho, dominuje.