"Onemocnění mělo velmi rychlý průběh, v řádu hodin. Rodiče nic nezanedbali," uvedl. Dívenka sice měla vysokou horečku, spolehlivý znak infekce, krvácení do kůže, však u dítěte nenastalo. Rodina reagovala na teplotu snahou snížit ji, když se to nedařilo ani pomocí ledových zábalů, zavolali lékařku. Ta sice nařídila okamžitý převoz holčičky do nemocnice, stav nemocné se však už nezlepšil.

Rodinní příslušníci a lidé z nejbližšího okolí dítěte se podrobili vyšetření, lékaři jim odebrali vzorky biologického materiálu z nosu a krku, které se budou laboratorně testovat. Preventivně  dostali antibiotika. Výsledky laboratorních testů, včetně vyšetření kultur zemřelého děvčátka, budou k dispozici do několika dnů.

Riziko, že jsou smrtelným postižením měkkých mozkových blan ohroženi další lidé, není velké. Asi deset procent populace je nosičem bakterie, která meningokokovou infekci způsobuje. Přesto nikdy neonemocní. "Nemoc obvykle propukne jen u velmi oslabených jedinců," uvedl Kočí.

Pokud se v případě mostecké tragédie prokáže, že se jednalo o typ B, nemohla rodina dítě ani preventivně chránit očkováním.

Meningokok způsobuje trvalé následky

Nebezpečná nemoc může zabíjet nebo zanechat trvalé následky, nejčastěji poškození sluchu nebo zraku. Meningokoková onemocnění postihují všechny věkové skupiny. Nejčastěji jde o děti předškolního věku, silně ohroženou skupinou jsou také mladiství. Značný vliv má jejich špatná životospráva, často vyčerpání po sportovních výkonech nebo kouření.

Meningokok je  poměrně častý, zánět mozkových blan však vyvolá jen u 100 až 300 pacientů ročně.  

Začátkem dubna zemřela na meningokokovou infekci osmiletá dívka v Sokolově. Meningokok je bakterie, která způsobuje závažné záněty mozkových plen. Nejčastěji postihuje mladé lidi a děti. Loni bylo v ČR zaznamenáno 87 případů meningokokového onemocnění, z nichž šest skončilo úmrtím pacienta.