Dům, který Romům nikdy nepatřil, přestože ho údajně koupili a obývali 27 let bez jakékoli smlouvy, zdědilo několik dní před požárem rovným dílem šest občanů Německa.

Vzdálení potomci bývalé majitelky, která zemřela asi před dvaceti lety, se o konečném rozhodnutí o dědictví dozvěděli od soudu teprve před pár dny. Nikdo z nich přitom o dům neměl zájem.

Rozsudek nabyl právní moci začátkem dubna. Dědické řízení vyvolala radnice ve Vítkově, protože se zjistilo, že dům obývaný Romy patří podle údajů z katastru dávno zesnulé majitelce. Tahanice o dům trvaly sedm let, protože dědicové se mezi sebou nebyli schopni domluvit, kdo se vlastnických práv ujme. Dům nikdo z nich nechtěl – před vyhořením měl podle starosty hodnotu maximálně sto tisíc korun a byl ve velmi špatném stavu.

 

Ještě o požáru nevědí, případnou demolici by museli zaplatit

O tom, že nechtěné dědictví vyhořelo, ještě noví vlastníci nevědí. "Do konce týdne napíšeme těmto dědicům dopisy. Musíme je informovat, co se stalo, a zároveň je poučíme, že jako vlastníci mají i povinnost budovu zdemolovat, případně zabezpečit, aby na spáleništi například nemohlo dojít k úrazu nepovolaných osob, například dětí,“ řekl starosta.

Vedoucí zdejšího stavebního úřadu Miroslava Kunzová podotkla, že v nejbližších dnech by se měla na spáleništi uskutečnit pečlivá prohlídka za účasti statika. Zatím nechtěla spekulovat, zda bude muset akutní havarijní stav řešit město.

Starosta ale potvrdil, že pokud by statik nařídil demolici kvůli nebezpečí zřícení zdí, zaplatilo by ji město a náklady by pak po vlastnicích vymáhalo – třeba i soudní cestou. Zatím je dům zabezpečen jen obyčejnou policejní páskou.

Komunikace s dědici je složitá

Notářka, která o dědictví rozhodovala, ale řekla Právu, že podle jejího názoru bude jednání s dědici velmi těžké. "Jsou to všechno lidé staršího věku, kteří o dům neměli zájem a chtěli ho věnovat státu nebo církvi. Komunikace s nimi byla velmi těžká,“ řekla notářka.

Dodala, že majitelka domku zemřela v domově důchodců ve Výškově. Po sobě zanechala menší majetek, který její příbuzní z Německa skutečně zdědili. Ovšem s výjimkou domu ve Vítkově, který nebyl součásti pozůstalosti, protože se o něm nevědělo. "Tehdy se nároku na dědictví nevzdali, nyní už tak v dodatečném řízení učinit nemohli,“ řekla notářka.