„Od drobných částeček prachu se těsně po západu Slunce za obzor odráží sluneční záření. Červené zbarvení je dáno tím, že sluneční paprsky procházejí zemskou atmosférou mnohem delší vzdálenost než když přicházejí kolmo k zemi,“ řekla Honsová.

Červeně zbarvená obloha nad Prahou. Snímek pořízen při odletu Air Force One s americkým prezidentem.

Červeně zbarvená obloha nad Prahou. Snímek pořízen při odletu Air Force One s americkým prezidentem.
FOTO: Reuters

Při různě dlouhém průchodu atmosférou jsou pohlcovány rozdílné vlnové délky záření a tedy jiné barvy barevného spektra. Proto se obloha jeví jako modrá, zatímco nad obzorem je červená, uvedla Honsová.

K pozorování stačí vyhledat místo s odkrytým západním obzorem a čekat, zdali po západu slunce nebude nad obzorem výrazná oranžová či narudlá barva. Její odstín je mnohem sytější, než je tomu při běžných červáncích. V ideálním případě budou vidět sluneční paprsky tyčící se zpoza obzoru i v době, kdy Slunce už bude pod obzorem.

Červená obloha nemusí být jen kvůli červánkům. FOTO: Petr Nový, Novinky

Když loni v srpnu vybuchla sopka Kasatochi na Aleutských ostrovech u Aljašky, do stratosféry vyvrhla velké množství aerosolu. Během následujících dní se barvila evropská obloha při západu Slunce do sytých rudých odstínů.

Sopka Mt. Redoubt je vysoká 3108 metrů. Leží na jihu Aljašky asi 170 km jihozápadně od města Anchorage.
Během minulého století explodovala v letech 1902, 1922, 1966 a 1989. Při výbuchu v roce 1989 se její prach dostal do výšky asi 14 kilometrů nad zemský povrch a dočasně ochromil leteckou dopravu v těchto oblastech.
Na začátku tohoto roku se začala probouzet k životu a vědci koncem ledna vydali upozornění na možné erupce.