V minulosti se uváděl jako důvod ke změně času úspora energie. Dříve energetici tvrdili, že zavedení letního času ve výsledku ušetří několik desetin procenta roční spotřeby, jelikož většina lidí vyvíjí větší aktivitu po západu slunce než před východem.

V poslední době jsou však tyto důvody zpochybňovány, protože podle některých názorů ušetřená energie nenahradí výdaje za zdravotní potíže spojené se změnou biorytmu. Někteří lidé dokonce zpochybňují úsporné důvody a tvrdí, že hlavním cílem letního času bylo zabránit dětem, aby chodily do školy potmě.

Češi se se změnou času vypořádali až na pošesté

Češi se s letním časem setkali poprvé za první světové války. Mezi válkami se od něj upustilo, ale vrátil se v roce 1940. V roce 1949 ho tehdejší československá vláda zrušila a obnovila o 30 let později. Až do roku 1995 trval letní čas šest měsíců, od roku 1996 se Česko připojilo ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. Vedle států EU se letní čas zavádí například i ve Spojených státech, Mexiku a na Kypru.

Historie zavádění letního času není o mnoho kratší než doba, která uplynula od samotného zavedení časových pásem. Systém 24 časových pásem přijatý v roce 1884 konferencí ve Washingtonu postupně nahradil do té doby nijak nesjednocené místní časy. Tyto časy se na jednotlivých místech světa určovaly podle toho, kdy vycházelo nebo zapadalo slunce. Hodináři podle něj průběžně upravovali čas na orlojích.

Ze San Franciska do New Yorku přes 70 pásem

Jednotný systém byl pak nezbytný pro vlakovou dopravu. "Ještě na začátku 70. let 19. století se jen v USA používalo na železnicích přes 70 různých časů," řekla Marie Bláhová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na washingtonské konferenci vznikl systém 24 časových pásem s časem lišícím se postupně o hodinu s výchozím bodem na poledníku procházejícím britskou hvězdárnou v Greenwichi. Další státy se k novému systému připojovaly postupně. V Česku byl pásmový čas stejně jako v ostatních zemích na území tehdejšího Rakousko-Uherska zaveden 1. dubna 1892.