Norma prohlásila ranvej a všechny související dopravní stavby za veřejný zájem. Zkrátila lhůty ve správních řízeních na polovinu a upravila pro tento konkrétní účel správní řád, stavební a vyvlastňovací zákon. Zrušení zákona vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.

Poté se na projekt začnou vztahovat stejná pravidla jako na jakoukoliv jinou stavbu. Podle senátorů je vadou zákona například to, že nesplňuje požadavek takzvané obecnosti. Slouží totiž jedinému účelu - stavbě ranveje. Problém podle nich spočívá také ve snazším vyvlastňování pozemků za ceny obvyklé v místě.

Dále senátoři tvrdí, že zákon je v rozporu s principem dělby moci, zasahuje do práva na soudní ochranu a vlastnického práva. Stručný zákon vstoupil v platnost v roce 2005. Senátoři z různých klubů podali návrh na jeho zrušení až loni. Letiště novou vzletovou a přistávací dráhu potřebuje kvůli narůstajícímu objemu přepravy a možnosti dalšího rozvoje.

Ústavní soud již ve středu vynesl jiné rozhodnutí, které může projekt ranveje ovlivnit. Nejvyššímu správnímu soudu nařídil, aby věcně projednal námitky proti změně pražského územního plánu, která stavbu dráhy umožňuje [celá zpráva].