Ze statistik vyplývá, že zájem o předsednictví roste s dosaženým stupněm vzdělání. Nejméně se o dané téma zajímají lide se základním vzděláním (32 procent), nejvíce pak vysokoškoláci (62 procent), uvedla CVVM.

Lidem chybí informace

Lidé s vysokoškolským vzděláním také prokázali, že jsou o věci lépe informováni. Na otázku, co samotné předsednictví obnáší, však dvě třetiny respondentů uvedly, že jim chybí dostatek informací. Ostatních, kteří se cítí být dobře informování, je třetina, ale i jejich řady se od prosince rozšířily o deset procentních bodů. 

Většina dotázaných cítí, že nemá dost informací o přípravách českého předsednictví (65 procent) či o konkrétních lidech, kteří se do něho aktivně zapojují (76 procent). Lépe informovaní jsou podle CVVM spíše voliči ODS.

Češi věří, že obstojí

Podle výzkumu bezmála polovina občanů je přesvědčená, že země předsedající Radě EU nemůže významně ovlivnit politiku unie. Proti tomuto názoru se staví 42 procent obyvatel.

Lehce nadpoloviční většina respondentů si ale myslí, že si Česko na své pozici vede dobře, a dokonce 62 procent dotázaných věří, že Česká republika coby předsedající země obstojí. Zůstává však silné zastoupení těch, kteří zakroužkovali odpověď „nevím“.

Průzkum veřejného mínění ohledně vnímání českého předsednictví v Radě EU provedla v lednu agentura CVVM na 1 057 dobrovolnících. Podle jejích závěrů podíl lidí, kteří se o české předsednictví nezajímají, dnes mírně přesahuje polovinu, což znamená v porovnání s loňským dubnem pokles o 20 procentních bodů.

Naproti tomu o 19 procentních bodů stoupl od dubna počet těch, kteří se o problematiku zajímají a v lednu se jejich podíl vyšplhal na 43 procent.