Tomáš Kvapil se narodil 18. prosince 1955 v Olomouci. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou. Studia ukončil v roce 1981. V letech 1992 - 95 absolvoval bakalářské studium na právnické fakultě v Brně, obor místní správa.

Po skončení studií pracoval do roku 1991 v podniku TOS Olomouc. Tehdy byl Radou města Olomouce pověřen řízením podniku bytového hospodářství. V roce 1992 se stal náměstkem olomouckého primátora. Do jeho kompetence spadala péče o městskou památkovou rezervaci a správa domovního fondu města Olomouce.

V září 1996 byl jmenován prvním náměstkem ministra hospodářství a od 1. listopadu 1996 působil jako první náměstek ministra pro místní rozvoj. 12. května 1997 byl jmenován ministrem pro místní rozvoj. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 1990, je členem severomoravského krajského výboru KDU-ČSL. Je ženatý a má čtyři děti.