"Při kontrole jednotlivých projektů jsme odhalili nedostatky v celkové hodnotě cca 646 miliónů korun," stojí ve zprávě NKÚ. Porušení rozpočtové kázně úřad vyčíslil na 39,7 miliónů korun.

"Už je to x-tý nález NKÚ. Situace se opakuje. Přijímání opatření se ale nenaplňuje," uvedl poslanec Libor Ježek (ODS), který ve středu na jednání kontrolního výboru Sněmovny navrhl na základě zprávy NKÚ usnesení s kritikou ministerstva. Podle výboru resort stále nemá funkční systém účtování.

Jde zejména o proplácení výdajů, tvrdí NKÚ

"Nedostatky spočívají především v proplácení výdajů, u nichž nebyly respektovány požadavky vyplývající z evropské i národní legislativy. Celková hodnota zjištěných nedostatků představuje přibližně 48 procent kontrolovaného objemu,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Nedodržování zákona o veřejných zakázkách a nehospodárné nakládání s finančními prostředky provázelo podle NKÚ i národní a systémové projekty realizované ministerstvem.

Ministerstvo práce se výsledky kontroly zabývá, některé chyby uznalo, ale s částí se podle mluvčího Jiřího Sezemského neztotožňuje."K některým zjištěním máme zásadní připomínky opírající se o metodiku Evropské komise," uvedl Sezemský. Úřad prý postupoval tak, jak mu to EK odsouhlasila a trvá na tom, že vše bylo v souladu s evropskou legislativou.

Ministerstvo nyní nesrovnalosti předá finančním úřadům. "Nálezy týkající se veřejných zakázek budou ze strany MPSV nahlášeny antiponopolnímu úřadu. U některých nálezů již ministerstvo provedlo nápravu," uvedl Sezemský.

Kontrola se týkala Nečase i Škromacha

"MPSV zadalo veřejnou zakázku za více než 150 miliónů korun. Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku uchazeči, který měl být dle NKÚ ze soutěže vyloučen, protože nesplňoval kvalifikační kritéria. Ministerstvo následně firmě proplácelo i plnění, které nebylo řádně doloženo," uvedl Dohnal.

Kontrola na na ministerstvu, v jehož čele stojí vicepremiér Petr Nečas, probíhala od února do října loňského roku. Kontrolované období bylo vymezeno lety 2004 a 2007. Částečně tedy spadá i do doby, kdy stál v čele resortu Zděněk Škromach z ČSSD.