S rozhodnutím státu ale nesouhlasí primářka Pavla Nykodýmová z plicního oddělení v Říčanech: „Stát to udělal v situaci, kdy se naše země otevřela přílivu cizinců ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy, jako je Mongolsko, Vietnam, Ukrajina či Rumunsko, a proto riziko nákazy se zvyšuje. Postoj ministerstva je překvapivý a podle mne neuvážený.“

Vít ale tvrdí, že děti v 11 letech přeočkovávají v Evropské unii pouze dva státy, a to je ČR a Slovensko. „Nikdo jiný. Dokonce je doporučení Evropské unie, aby se i děti po narození neočkovaly proti tuberkulóze. My jsme ale přesto rozhodli, že tyto děti očkovat budeme,“ tvrdí Vít.

Jaký je výskyt

Podle údajů Nykodýmové tuberkulóza u nás není vymýcená nemoc, je pouze potlačena. „Při srovnání ČR se zeměmi, kde se již plošně neočkuje, očkování je dobrovolné a záleží na rozhodnutí rodičů, je výskyt tuberkulózy v dětském věku daleko vyšší,“ říká plicní odbornice.

Dokazuje to na srovnání výskytu ze sousedním Německem, kde se očkuje dobrovolně. Podle ní výskyt tuberkulózy v Německu u dětí do pěti let německé státní příslušnosti je 2,4 na 100 tisíc obyvatel, u dětí s jinou státní příslušností 20,7 na 100 tisíc. V České republice je výskyt tuberkulózy u dětí do pěti let včetně dětí s cizí státní příslušností 0,2 na 100 tisíc obyvatel.

„Výskyt tuberkulózy je v naší zemi velmi nízký právě pro to, že se od počátku 50. let minulého století provádí důsledné očkování dětí hned po narození a poté ještě v 11 letech, kdy se provádí přeočkování u dětí, u nichž se zjistí, že první očkování je už neúčinné. Právě tento systém prevence vede k dobrému výsledku,“ soudí Nykodýmová.

Dobrovolně za peníze

Hlavní hygienik Vít se domnívá, že přeočkovávání není nutné, protože děti mají dostatek protilátek. „Ochranu mají a není třeba se obávat, že tomu tak nebude. A pokud by vznikly podmínky pro opětovné přeočkování, zavede se znovu. Už několik let i nyní to ale nutné není,“ říká Vít.

Kdo se bude chtít dát přesto přeočkovat, má tuto možnost, ale vakcínu si zaplatí ze svého. Stojí asi stokorunu.

Nykodýmová, která je zároveň členkou výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti, ale soudí, že vzhledem k nárůstu cizinců v ČR s vysokým výskytem TBC je tento krok státu riskantní a neuvážený. „Ministerstvo zdravotnictví by mělo od svého záměru zrušit povinné přeočkování proti tuberkulóze upustit,“ říká Nykodýmová.

Vít je ale proti s tím, že je to v souladu s doporučením Evropské unie.