"To skutečně není moc, když vezmeme v úvahu, že nějaký bod má téměř 600 tisíc řidičů,“ připouští mluvčí ministerstva dopravy (MD) Karel Hanzelka.

S možností odpisu bodů absolvováním kurzu přišel v parlamentu poslanec Oldřich Vojíř (ODS) a prosadil to jako přílepek do novely zákona číslo 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Novela nabyla účinnosti letos v září. Problémem ovšem je, že kurzy může zatím pořádat pouze speciální polygon v Mostě, a ten svého monopolního postavení využil ke stanovení vysoké ceny. Kurz stojí 8300 Kč, což je pro sociálně slabší zájemce příliš mnoho.

A jak to vypadá v praxi? Řidič podá na příslušný obecní úřad písemnou žádost o odečtení tří bodů a doloží to potvrzením, že v uplynulém měsíci absolvoval kurz bezpečné jízdy, a neměl přitom ke dni jeho ukončení v registru zaznamenáno více než 10 bodů za přestupky, ohodnocené méně než šesti body. Úřad však body může za kurz odečíst pouze jednou za rok.

Ministerstvo dopravy nesplní svůj slib

Majitel mosteckého polygonu Jiří Kroužek dostal podle České televize na vytvoření výcvikového centra státní dotaci 120 miliónů korun. Ministerstvo dopravy přesto tvrdí, že cenu školení nemůže nijak ovlivňovat. Navíc nyní oznámilo, že nesplní svůj slib podpořit výstavbu dalších výcvikových center částkou 330 miliónů korun.

"Při bližším ohledání našimi právníky se zjistilo, že státní finanční podpora center není možná, protože by to bylo v rozporu s pravidly,“ vysvětluje Hanzelka. Ten přesto doufá, že nová centra vzniknou poblíž pražské Ruzyně, v Příbrami, Berouně, Jihlavě, Vysokém Mýtu, Ostravě i Hodoníně. Zda se tak ale bez státní podpory skutečně stane, je ve hvězdách.

Zákon naštěstí řidičům dává i jinou možnost k odpisu bodů. Jestliže totiž policie řidiče dvanáct měsíců nepřistihne při spáchání žádného bodovaného přestupku, jsou mu automaticky odepsány čtyři body, po dalším roce další čtyři, a po třetím roce i všechny zbývající.

"Bodový systém byl zaveden 1. července 2006. Do letošního 30. října byly takto body odečteny už 502 922 řidičům,“ informovalo MD.

Příliš měkké podmínky pro odpis

Naopak podmínky, stanovené pro odpis bodů sedmihodinovým školením, považují odborníci za příliš měkké. "Náplň tohoto kurzu naprosto neodpovídá tomu, čeho se řidiči dopustili a za co dostali body,“ zdůrazňuje například Václav Špička z Autoklubu ČR.

Mostecký kurz se skládá ze tří částí – tří hodin teorie, tři a půl hodiny praktického výcviku a třiceti minut diskuse a vyhodnocení. Žádné závěrečné zkoušky jeho účastníci skládat nemusejí. Svezou se po polygonu, zaplatí a odmáznou si body. Odborníci by přitom rádi viděli, kdyby součástí kurzu byl i pohovor s psychologem.