Reformu zdravotnictví jako hlavní důvod neúspěchu nejsilnější vládní strany v říjnových krajských a senátních volbách označilo 63 procent respondentů. Podle 88 procent zdravotníků, kteří se průzkumu společnosti STEM/MARK zúčastnili, reforma k porážce pouze přispěla.

Nadpoloviční většina zdravotníků, přesně 51 procent si myslí, že pokud by byla reforma uskutečněna jako celek, zlepšila by výrazně stav celého resortu. Na počátku letošního roku zaujímalo tento názor pouze 36 procent zdravotníků.

Přes 85 procent zdravotníků má za to, že reforma byla veřejnosti nedostatečně vysvětlena. Podle necelé třetiny zdravotníků je chybná celková koncepce reformy.

Od ledna se zásadně změnil názor zdravotníků na poplatky. Zatímco v lednu je pozitivně oceňovalo jen 27procent zdravotníků, nyní to je 54 procent.