Cílem těchto kroků je zabránit odlivu mladých absolventů zdravotnických oborů, jak je tomu v současné době. Julínek s Juráskovou o tom informovali v sobotu po jednání sněmu předsedkyň a předsedů České asociace sester.

Změna sazebníku zdravotnických výkonů

Vedle krátkodobých kroků, jako je například navýšení odměn pracovníkům v krajských a státem provozovaných nemocnicích, by se podle ministra mělo přikročit i k opatřením systémovým. Jednou z hlavních změn by podle něj mělo být navýšení ceny práce sester v sazebníku zdravotnických výkonů. To by v praxi umožnilo, aby byla jejich práce zdravotními pojišťovnami lépe hrazena.

"V roce 2006 se zvýšila cena práce lékaře, ale ne sestry, a tím došlo k velké disproporci a potlačení sestřiček ve zdravotnických zařízeních," uvedl Julínek. S prezidentkou ČAS se dohodl na nutnosti práci sester lépe ocenit. Ministerstvo proto připravilo změny, které umožní takovouto změnu úhradové vyhlášky.

Nové kompetence pro zdravotní sestry

Další novinkou by podle ministra mělo být posílení kompetencí sester při provádění zdravotnických úkonů, které jsou dosud vyhrazeny pouze lékařům. Zástupci ČAS proto budou členy pracovní skupiny, která během příštích šesti měsíců určí, jaké činnosti by zdravotní sestry mohly nově vykonávat.

Odstranit by se měly i některé chyby v systému vzdělávání. Například převážná část absolventů oboru zdravotnický asistent nyní raději pokračuje v dalším studiu. Do zaměstnání proto nastupují později nebo z oboru úplně odcházejí.

Další studium při zaměstnání

Podle Juráskové by proto čerství absolventi měli mít možnost dalšího studia i během zaměstnání. Zdravotnictví by pak neopouštěli, získali by navíc možnost zvýšit si během něj kvalifikaci. Podle Julínka je ale v tomto směru nutné spolupracovat i s ministerstvem školství.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) chybělo letos v červnu v českých nemocnicích více než 1000 zdravotních sester. Prezidentka ČAS se však domnívá, že číslo může být ve skutečnosti až pětinásobné. Jejich absenci pak nemohou nahradit ani kvalifikované sestry, které do ČR přicházejí z jiných evropských zemí, zejména ze Slovenska.

Loni jich podle ní o souhlas v Česku pracovat požádalo celkem 2900. "Bohužel je to počet nízký. Deficit, který české zdravotnictví má, to nedorovná," dodala. Počet zahraničních pracovnic se podle ní bude výrazně zvyšovat i v dalších letech.