V Litvě se v roce 2007 na 1 000 obyvatel rozvedlo 3,4 manželství, v Lotyšsku o jednu desetinu procentního bodu méně. Češi skončili na třetím místě s průměrně třemi rozvedenými manželstvími.

Eurostat neuvedl za rok 2007 celkovou míru rozvodů v v evropské sedmadvacítce, v roce 2005 to ale byla dvě manželství na 1 000 obyvatel. Češi tehdy byli v rozvodovosti druzí v EU, rozpadlo se 3,1 manželství na 1 000 obyvatel.

Podle statistických údajů je počet rozvodů v ČR mezi lety 1996 až 2007 víceméně stabilní, stejně tak v Rakousku, kde se v roce 2007 rozvedlo 2,4 manželství. Statistiky se nemění ani v Německu, zde sice nejsou údaje za loňský rok k dispozici, v roce 2005 se však rozvedlo 2,4 manželství.

Rozvodovost naopak vzrostla v Polsku (zde se za rok 2007 rozvedlo v průměru 1,7 manželství, od roku 1996 je to nárůst o 0,7 procentního bodu) a na Slovensku (v roce 2007 bylo 2,3 rozvedených manželství, v roce 1996 jen 1,7).

Rozvodovost v EU27 (rozvody na 1 000 obyvatel)
země
1996
2005
2007
Litva
3,1
3,3
3,4
Lotyšsko
2,5
2,8
3,3
ČR3,2
3,1
3
Finsko
2,7
2,6
2,5
Maďarsko2,2
2,5
2,5*
Polsko
1
1,8
1,7
Rumunsko
1,6
1,5
1,7*
Slovinsko
1
1,3
1,4*
Řecko0,9
1,2
1,2*
Itálie
0,6
0,8
0,8*
*provizorní údaje
zdroj: Eurostat

Nejméně se rozvádí Italové

Nejméně rozvodů bylo naopak v Itálii (0,8), v Řecku (1,2) a Slovinsku (1,4). Zatímco na Apeninském poloostrově se rozvádí pořád přibližně stejný počet párů, v Řecku a ve Slovinsku rozvodovost mírně stoupla. Velmi málo rozvodů je i v Irsku, kde se v roce 2005 rozvedlo 0,8 manželství.

Rozvodové právo se ovšem v zemích EU značně liší - rozvést se v Irsku je výrazně těžší než ve Švédsku, jehož rozvodová pravidla jsou velmi liberální. A na Maltě kupříkladu se rozvést nedá vůbec.