U skupiny klinicky testovaných psů došlo už po podání první léčebné dávky k likvidaci rakovinových nádorů. Pokud budou další testy na lidech stejně úspěšné, mohl by se lék na trhu objevit za 6 až 8 let.

Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV Zdeněk Havlas poskytl Právu rozhovor:

Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV Zdeněk HavlasŘeditel Ústavu organické chemie a biochemie AV Zdeněk Havlasfoto: Právo/Václav Pergl

Stojíte v čele ústavu, kde pracuje v současné době ve světě asi nejznámější český vědec, profesor Antonín Holý. Ten vyvinul i účinnou látku proti rakovině, která se bude klinicky ověřovat i v ČR. Je asi pro ústav dobré, mít prof. Holého ve svém středu.

Samozřejmě. Pan profesor je autorem 560 původních sdělení a 60 českých i zahraničních patentů. Je autorem také šesti léků, kterými se léčí na celém světě.

Jak byla látka, kterou objevil prof. Holý, úspěšná při testech na psech?

Její zkoušky na psech byly ohromující. Psi velmi často trpí uvedeným onemocněním, a proto se zkoušela na nich.

Použil jste termín ohromující. Můžete ho rozvést?

Látka je schopna zničit rakovinové nádory během pěti dnů od podání jedné jediné infuze. Na psech tak, obrazně řečeno, dokázala ze smrtelně nebezpečné rakoviny udělat chřipku, která se léčí pět dní.

A myslíte, že to na lidech bude fungovat stejně?

To se nyní zkouší. Firma Gilead Sciences v USA, která lék bude vyrábět, klinicky přípravek testuje na pěti špičkových pracovištích v USA a pěti v ČR. Klinické zkoušky mají tři, někdy čtyři etapy a každá z nich trvá různě dlouho. I když látka úspěšně projde všemi etapami, nebude možné s lékem profesora Holého léčit brzy. Nechci u pacientů vzbuzovat ukvapené naděje.

Přesto: za jak dlouho by lék mohl být uveden do klinické praxe?

Nejdříve za šest až osm let.

A kolik vývoj tohoto léku, od objevení účinné látky prof. Holým přes další její modifikace až ke konečnému léku, bude stát?

Přibližně 800 miliónů dolarů. Samozřejmě že tyto peníze z 99 procent jdou z rozpočtu firmy Gilead Sciences.

Jak působí lék v těle?

Napadá pouze rakovinové buňky a zdravých si nevšímá. Zkoumali jsme, proč tomu tak je. Zatím zbytečně.

Takže zůstává hodně nezodpovězeného.

Ano. Až jednou pochopíme, proč si tahle látka vybírá buňky, které jsou rakovinotvorné, tak budeme mnohem blíž k léčení nejen typů rakoviny, proti kterým je určena, tedy lymfomům, ale budeme moci i sestavit molekuly napadající rakovinové buňky jiného typu.

Volají lidé do ústavu s žádostí o lék či zařazení do zkoušek?

Ano. Volají nejen lidé, kteří chtějí pomoct svým nejbližším, ale i ti, jejichž zvířecí miláčci, tedy psi, rakovinu vycházející z lymfatické tkáně mají. Nemůžeme jim dát zatím žádnou uspokojivou odpověď.

Pacienty do klinických zkoušek za velmi přísných kritérií vybírají pracoviště, kde se lék zkouší a výběr schvaluje firma Gilead Sciences. Pro veterinární účely lék určen zatím není. Kdyby se tak stalo, nikdo by nezabránil lidem, kteří již nemají mnoho šancí, aby si tuto látku nevzali ve snaze se vyléčit. Ale my ještě nevíme, jak bude úspěšná na lidech.

Řekl jste, že profesor Holý už vynalezl účinné látky šesti léků, kterými se léčí po celém světě.

Jde o účinné látky na viry, opary, dále AIDS, žloutenku typu B a nyní nově na rakovinu vycházející z lymfatické tkáně.

Například léky na AIDS s účinnou látkou profesora Holého dnes tvoří 65 procent světového trhu léků proti AIDS. A aplikují se u více než 85 procent nových pacientů. Jedna tableta denně nahrazuje 30 tablet, které denně v přísné návaznosti museli tito nemocní dříve užívat.

A je lék drahý?

Měsíční terapie vyjde zhruba na 500 amerických dolarů.

Kolik peněz má váš ústav z léků, jejichž účinnou látku objevil prof. Holý?

Příjmy z licencí za léčiva profesora Holého, která se dnes vyrábějí, pokrývají 75 procent rozpočtu našeho ústavu. 12 procent dostáváme ze státního rozpočtu. Těch 12 procent pro nás znamená co pro jiné ústavy sto procent.

Takže ústav je na tom finančně dobře?

Umožňuje nám to investovat do vývoje nových látek a také modernizovat ústav tak, abychom byli na skutečné světové špičce.

Máte pod palcem další nové objevy?

Úspěch v objevování účinných látek se nedá naplánovat. Pan profesor Holý má ale snad od boha danou intuici. Nakreslí molekulu, tu pak vyrobíme, otestujeme a ona je vysoce účinná na nejrůznější nemoci. V současné době máme rozpracováno několik účinných látek a testujeme je. Dokud nebudeme mít jistotu, nebudu konkrétní. Jsou však nesmírně nadějné a mohly by zbavit lidstvo velmi rozšířené smrtelné nemoci.