„Bohužel Česká republika v úmrtí dětí v důsledku úrazu patří k nejhorším státům v Evropě,“ řekla Právu ve středu Markéta Hellerová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR.

Z uvedeného počtu dětí a mladistvých bylo 94 smrtelných úrazů u dětí do 14 let a dalších 183 smrtelných úrazů u mladistvých do 19 let. „Ročně je v ČR pro úraz hospitalizováno 30 000 dětí a mladistvých a dalších 450 000 je ambulantně ošetřeno,“ řekla docentka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol.

Dodala, že každý šestý úraz zanechává trvalé následky, ať jizvu nebo poškození organismu na celý život. U dětí do 14 let nejčastější příčinou úmrtí jsou úrazy a otravy (36 procent) a vrozené vady (10 procent).

U mladistvých od 15 do 19 let jsou nejčastější příčinou úmrtí také úrazy a otravy (74 procent) a na druhém místě nádory (9 procent). Deset procent dětí do 14 let zemře v důsledku utonutí.

Docentka Benešová soudí, že na vině je i obrovský rozmach domácích bazénů. „Nejsou však oploceny a měly by být nejméně do výšky 80 centimetrů s pevnými vrátky, aby k bazénu neměly volný přístup děti.“ Situaci má zlepšit i národní plán prevence dětských úrazů, který myslí už na výchovu dětí v mateřských školách a dále ve školách.