Zákoník bude upravovat tři hlavní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy. Zahrne i právní předpisy, které v současné době existují samostatně - například zákon o rodině, jeho součástí se stane i část obchodního zákoníku, jež pojednává o závazcích.

Pro občany změna přinese například možnost ovlivnit předem výběr opatrovníka, osvojit i zletilou osobu, právo zříci se dědictví, započtení odměny za péči o příbuzného při vypořádání dědictví nebo ustoupení od požadavku písemnosti některých smluv. Podle návrhu také nelze se zvířetem nakládat jako s věcí.

Kodex se dále zabývá například zákazem lichvy, posílením práv pacientů či odstraněním tvrdosti v úpravě výživného rozvedeného manžela.

Osm let práce

Ministr v pondělí novinářům řekl, že hlavní předností nové úpravy je logické a přehledné sjednocení soukromého práva do jednoho kodexu. Filozofií nového návrhu je podle Pospíšila vrátit do českého práva instituty, které se dříve používaly a minulý režim je výrazně omezil nebo zrušil.

"Návrh umožňuje lidem, aby se v soukromoprávních situacích chovali přirozeně a zařídili se tak, jak skutečně chtějí. Zároveň dbá na rozumnou ochranu těch, kteří jsou z různých důvodů a v různých situaích slabší stranou," řekl Pospíšil.

Na předloze se pracovalo osm let, práce na věcném záměru zahájil již v roce 2000 tehdejší ministr Otakar Motejl. Komisi, která měla přepracování občanského zákoníku na starosti, tvořilo 15 odborníků z různých právnických profesí. Vedli je profesor Karel Eliáš a docentka Michaela Zuklínová, kteří se rozhodli navázat na připravovaný zákoník z roku 1937, jenž nikdy nebyl přijat. Nový kodex se skládá celkem z 2 795 paragrafů.

K návrhu zákoníku, který je k nahlédnutí na serveru www.justice.cz, se teď může vyjádřit veřejnost. Své podněty má možnost posílat do 31. srpna na emailovou adresu obcanskyzakonik@msp.justice.cz. Podobné připomínkové řízení vyhlásil dříve Pospíšil i u návrhu trestního zákona.