„Bylo by to ideální. Mělo by to ale spoustu neznámých. Nevíme například, v jakém stavu bychom převzali ekonomiku v roce 2010. Problémem také je skutečnost, že na takový krok potřebujete přípravné období, o kterém zdá se, ODS neuvažuje, že zahájí,“ řekl Paroubek s tím, že přípravy zaberou minimálně dva roky.

Předseda ČSSD dodal, že odkládání přijetí eura bude mít pro Českou republiku negativní dopad. Upozornil, že Slovensko aspiruje na vstup do eurozóny od ledna 2009. Investoři podle něj půjdou tam, kde mohou působit například bez transakčních nákladů. „Mohlo by také dojít ke spekulativním útokům na českou korunu,“ řekl Paroubek.

Sociálním demokratům vytrvale rostou preference veřejnosti. Podle posledního průzkumu CVVM má na ODS náskok přes 11 procent.

O radaru budou poslanci ještě jednat

Šéf nejsilnější opoziční strany odpovídal mimo jiné i na otázky týkající se plánovaného umístění amerického obranného radaru v Brdech. Rozhovory české vlády s americkou byly ukončeny a smlouvy mají být podepsány v dohledné době. Pak je musí ještě ratifikovat zákonodárci.

Na dotaz, vypoví-li ČSSD v případě ujmutí se vlády po příštích volbách dohodu s USA, odpověděl Paroubek, že v principu nic nevylučuje, ale obecně zastává zásadu pacta sunt servanda (dohody je třeba plnit). Dodal, že zatím nemá smysl o tom spekulovat. „Proč se bavit o bodě B a C, když není naplněn bod A?“ řekl s tím, že smlouvy ještě neviděl a parlament je neschválil.