V ČR žije podle ČSÚ 1 015 548 osob se zdravotním postižením, ti představují 9,87 procenta celé populace. "Věková struktura se vyznačuje vysokým podílem žen nad 75 let, což je logické vzhledem ke kratší délce života mužů. Z pohledu rodinného stavu jsou v této skupině až tři čtvrtiny ovdovělých žen," uvedl průzkum.

Osoby se zdravotním postižením mají v porovnání s celkovou populací ČR nižší úroveň vzdělání, výrazně převládá to základní.

Mezi nejčastější typy postižení patří choroby vnitřních orgánů a nemoce pohybového ústrojí. "Oba uvedené typy handicapu se vyskytují u nadpoloviční většiny osob se zdravotním postižením," dodal ČSÚ.

Lidé se zdravotním postižením
 populace ČR
občané se zdravotním postižením
Počet obyvatel ČR
10 287 189 1 015 548
Pohlaví
  
muži 5 026 184 490 427
ženy
5 261 005 525 121
Věkové složení obyvatel
  
0-14 let
1 479 514 46 208
15-29 let
2 175 672 60 621
30-44 let
2 312 929 101 331
45- 59 let
2 195 646 245 743
60-74 let
1 462 586 283 274
75 let a více
660 842 276 744
Zdroj: ČSÚ

 

Z celkového počtu zdravotně postižených v ČR žije podle ČSÚ 87 procent ve standardním bytě nebo domě. V zařízeních sociální péče pobývá až pětina osob s mentálním postižením.

"Nárok na plný invalidní důchod má 30 procent a na částečný invalidní důchod 11% procent osob se zdravotním postižením. Starobní, vdovský/vdovecký či sirotčí důchod je vyplácen polovině zdravotně postižených," stojí v průzkumu.