„Ukazuje se, že podstatně víc než nespokojenost s výší důchodu působí na občany představa, že služby pro staré lidi jsou nekvalitní a nedostupné. To obavy ze stáří zvyšuje víc, než pocit, že senioři mají peněz málo,“ uvedla autorka výzkumu Věra Haberlová.

O tom, že senioři mají dobré či celkem vyhovující bydlení, je přesvědčeno 70 procent dospělých. Zdravotní péči o staré lidi hodnotí pozitivně přes tři pětiny dotázaných a hmotné zajištění jen o něco méně lidí. V péči o seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, 69 procent dotázaných upřednostňuje opatrování doma. Pětina dospělých by se přiklonila k domu s pečovatelskou službou. Domov důchodců či jiný ústav by volilo jen 11 procent oslovených.

O starého by se měli starat blízcí

Tři čtvrtiny občanů jsou přesvědčeny o tom, že nejlepší je, když se o starého a nesoběstačného člověka stará někdo blízký. „Velká část lidí se domnívá, že pro rodinné prostředí je to velká zátěž. Staří lidé mají sami pocit, že by mohli být svému rodinnému prostředí – v němž chtějí zůstat – na obtíž, a tak větší část lidí preferuje dobrou pečovatelskou službu,“ sdělila Haberlová. Podle ní bude tento trend ještě sílit a poptávka po službách poroste.

Za zásadní nedostatek terénních služeb považují lidé jejich malou dostupnost a finanční nákladnost. Podle tří čtvrtin oslovených jsou příliš vzdálené, není jich mnoho a jsou drahé. Polovina zájemců o ně uvedla, že se jim tuto pomoc nepodařilo uspokojivě zajistit.