Ministerstvo školství v interním materiálu uvádí, že počet dětí v mateřinkách poroste až do roku 2013, kdy bude školky navštěvovat neuvěřitelných 340 tisíc dětí. Od roku 2014 má počet předškoláků zvolna klesat, a to až pod hodnotu 320 tisíc dětí na přelomu let 2020–21.

V Česku se loni začala zvedat porodnost a mnohé firmy uvažují o zřízení vlastních školek. Zatím se však objevily jen první vlaštovky.

„Údaje nepublikovat,“ říká ministerstvo
Alarmující čísla vycházejí podle ministerstva z demografické projekce, kterou vypracovala Vysoká škola ekonomická. Nikoli Český statistický úřad (ČSÚ). Ten se podle úředníků školství ve svých prognózách zmýlil. Tvrdí to dokument Projekce výkonů vzdělávací soustavy do roku 2020 datovaný k letošnímu 27. březnu.

Projednala ho 13. porada vedení resortu školství, která se konala 1. dubna. Určen je výhradně pro interní použití pracovníky ministerstva. „Výsledky doporučujeme nepublikovat veřejně,“ uvádí se ve zprávě, kterou předložila poradě vedení spolu s dokumentem Eva Bartoňová (ODS), první náměstkyně ministra Lišky (SZ).

Školství: statistický úřad se zmýlil

„Prognóza ČSÚ z roku 2003, která se v posledních letech používala, poměrně silně podhodnocuje počty narozených dětí v letech 2004 až 2007,“ kritizují úředníci školství analýzu statistického úřadu.

Dodávají, že není pro současné prognózování nejvhodnější. „Nová oficiální projekce nebyla na ČSÚ vytvořena,“ vysvětlují dále a poukazují, že u roku 2007 se statistický úřad zmýlil o 17 200 dětí proti skutečně narozeným.

„Protože prognóza nevyhovuje, rozhodli jsme se pro srovnání použít i demografickou prognózu Vysoké školy ekonomické, která byla zpracována v roce 2007,“ uvádějí dále úředníci s tím, že dokument nenabízí řešení stavu, ale je určen pro pracovníky ministerstva jako podklad k diskusi o budoucím směřování vzdělávací politiky.