V rámci Dne Země ministerstvo životního prostředí (MŽP) již druhým rokem vyhlásilo zastřešující kampaň všech probíhajících akcí nazvanou Jaro pro Zemi. Ta je otevřena všem organizátorům, nezahrnuje pouze akce organizované ministerstvem a začíná prvním jarním dnem (21. března) a končí Světovým dnem životního prostředí 5.června. "Loni se do této kampaně přihlásilo více než 110 akcí v celé republice," uvedla Jarmila Krebsová z tiskového oddělení MŽP.

Letos probíhá například výtvarná soutěž pro děti s názvem Můj kousek Země nebo některé akce v pražském Středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře. Součástí Jara pro Zemi je i Týden udržitelného rozvoje. "Připravuje se také promítání filmů z MFF Ekofilm pro školy i veřejnost a oslavy Evropského dne parků (24. května)," dodala Krebsová.

Město z roliček od toaletního papíru

V Chrudimi budou zase děti stavět rekordně dlouhý řetěz z kroužků od zátek PET lahví a v Litvínově bude zahájena výstava plastik z PET lahví výtvarnice Veroniky Richterové.

Z uzávěrů od PET lahví se pokusí děti vytvořit různě velké obrazce v řadě českých a moravských měst. V Mělníku se chystá pokus o překonání rekordu ve velikosti a hmotnosti koule z hliníkových obalů. Obyvatelé Uherského Hradiště zase přes rok schraňovali roličky od toaletního papíru. Chtějí z nich totiž postavit originální město.

Více informací o jednotlivých akcích lze najít na webu MŽP.

Slaví se od roku 1970

První kampaň pod názvem Den Země proběhla v USA dne 22. 4. 1970. Tehdy ekologicky smýšlející lidé požadovali zvýšení energetické účinnosti, hledání obnovitelných zdrojů energie nebo recyklování materiálů a odpadů.

Kampaň, kterou inicioval americký senátor Gaylord Nelson, měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Zúčastnily se jí milióny občanů USA, a to zejména studentů základních, středních a vysokých škol.

V roce 1990 se k americké tradici připojily i další země, a to i ČR. "Důležité je, že Den Země nadále zůstává veřejnou aktivitou a umožňuje i té nejmenší organizaci nebo jednotlivcům zařadit svůj, byť drobný příspěvek k péči o životní prostředí, do celostátního a celosvětového kontextu," vysvětlila Krebsová.