Počátkem dubna lidé v porovnání s březnem lépe hodnotili práci parlamentu, naopak s prací vlády a s politickou situací v zemi byli spokojeni méně, zjistil průzkum agentury STEM.

Práci vlády počátkem dubna pozitivně hodnotilo 28 procent dotázaných, což bylo o procentní bod méně než v březnu a o dva méně než v únoru.

Spokojenost s parlamentem a politickou situací od počátku roku kolísá. Práci parlamentu počátkem dubna pozitivně hodnotilo 26 procent dotázaných, v březnu to bylo 24%, v únoru pak 29 procent.

Vývoj hodnocení práce institucí (v %)
instituce
leden
únor březen duben
prezident
66
60 59 60
vláda
28
30 29 28
parlament
25
29 24 26
zdroj: STEM

Podíl lidí spokojených s politickou situací poklesl z březnových 23 na dubnových 20 procent. Dubnový podíl spokojených byl stejný jako v únoru. Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, a to hlavě příznivci ODS, dále pak mladší a vzdělanější lidé, studenti, odborní pracovníci, podnikatelé a lidé s dobrou životní úrovní.

Mezi příznivci KSČM a ČSSD naopak naprosto převládají lidé hodnotící současnou politickou situaci v naší zemi negativně (96 procent resp. 91 procent nespokojených). Mezi nespokojené patří zejména lidé nad 60 let, lidé s výučním listem a lidé pracující v dělnických profesích. "Obzvlášť vysoké zastoupení nespokojených občanů (91 procent) je mezi těmi, kteří uvedli, že materiální situace jejich domácností je špatná," uvedl STEM.