Kromě postavení žen kritizoval íránský člen rady i zneužívání dětí.

Podle české odbočky Amnesty International (AI) v ČR i nadále přetrvá diskriminace Romů a problém s umísťováním mentálně postižených lidí do klecových lůžek. V tiskové zprávě AI dále upozorňuje na zneužívání pravomocí policisty nebo na nucenou sterilizaci žen.

OSN postupně prozkoumá všechny země

Česká republika patří do skupiny prvních 16 států, které rada v rámci pravidelného přezkoumávání stavu lidských práv v jednotlivých členských státech OSN hodnotí. Do konce roku posoudí dodržování lidských práv v dalších 47 státech. Za čtyři roky OSN prozkoumá všechny státy. K první várce, v níž je i ČR, se vrátí opět za čtyři roky.

Námitky a doporučení jednotlivých členských států budou shrnuty ve zprávě, která má být schválena v pátek. Spolu s vyjádřením české strany k těmto výhradám poté budou obsaženy v závěrečné hodnotící a doporučující zprávě o stavu lidských práv v ČR, kterou má plenární zasedání Rady OSN pro lidská práva schvalovat v polovině roku.

Výhrady AI jsou spolu s vyjádřeními dalších nevládních organizací a skupin monitorujícími dodržování lidských práv v ČR součástí doplňujících dokumentů k české národní zprávě, o níž rada diskutovala.