„Kouření by mělo být zakázáno ve veřejně přístupném prostoru o šířce pět metrů a délce třicet metrů před označením zastávky městské hromadné, veřejné silniční, či drážní dopravy ve směru jízdy dopravního prostředku,“ řekl Právu Šťastný, jenž je autorem návrhu novely antikuřáckého zákona.

Původně přitom Šťastný prosazoval zakázat kouřit pouze na krytých nástupištích a v přístřešcích zastávek. Proti tomu se ovšem letos v lednu postavil výbor pro zdravotnictví Sněmovny a Šťastný změnil názor.

Vymezením prostoru třicet krát pět metrů chce poslanec docílit, aby odpadly nejasnosti ve výkladu platného zákona č. 379/2005 o škodách působených tabákovými výrobky. „Z nynější legislativní úpravy není zcela jasné, kde vlastně zastávka začíná a končí. To velmi komplikuje možnost udělit kuřákovi za porušení zákazu kouření pokutu,“ vysvětluje Šťastný.

Pokuta až pět tisíc

Lidem, kteří si cigaretu na zastávce neodpustí, má hrozit pokuta až 5000 korun. A protože nelze očekávat, že by vlastníci zastávek investovali nemalé finanční prostředky do vymezení nekuřáckého prostoru čarami či značkami, bude pro kuřáky pásmo v tašce zřejmě jediným řešením, jak neriskovat pokutu.

Jak už Právo informovalo, Sněmovna vrátila 19. března návrh novely antikuřáckého zákona do opakovaného druhého čtení. Současně přikázala, aby předlohu projednaly zdravotní a hospodářský výbor. Znovu se o antikuřáckém zákonu bude zřejmě hlasovat až na květnové schůzi Sněmovny.

Parlament se v názorech na podobu novely rozdělil na dva nesmiřitelné tábory. Hlavní boj se odehrává o navrhovaný totální zákaz kouření v hospodách, restauracích a barech.

„Na jedné straně jsou tvrdí zastánci tabákové lobby, a na straně druhé zdravotnická veřejnost, požadující totální zákaz,“ komentuje to předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví David Rath (ČSSD).