Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou teď chystá ministr dopravy Aleš Řebíček, by ale mohla odepisování bodů výrazně urychlit. Řebíčkem ustavená pětatřicetičlenná expertní komise se totiž shoduje, že bodový systém je málo motivační a musí doznat změn.

Podle platného zákona jsou řidiči po dvanácti měsících bez přestupku odečteny čtyři body, za další rok další čtyři a po třetím roce všechny zbývající. Odmazávat je ovšem nelze do zásoby. Například předseda Profesního sdružení autoškol ČR Zdeněk Hlavatý však požaduje, aby všechny body byly z konta řidiče vymazány již po osmnácti měsících, a ne až po třech letech.

Lhůtu počítat od data spáchání

Děkan dopravní fakulty ČVUT Petr Moos zase navrhl, aby dvanáctiměsíční lhůta, potřebná pro odepsání bodů, začala řidiči běžet hned od data spáchání přestupku, a ne až od nabytí právní moci postihu za něj.

„Opravdu by to nemělo být závislé na tom, jak dlouho se vleče správní řízení. Vždyť se kvůli tomu nezřídka stává, že umazání bodů se řidič dočká až za výrazně delší dobu, než jeden rok,“ řekl v neděli Právu Moos.

Šéf dopravní policie Martin Červíček i někteří další členové komise žádají, aby se hranice pro automatické odnětí řidičského průkazu zvedla z dvanácti na osmnáct bodů. Ty by přitom už neměly být udělovány za maličkosti, ale pouze za skutečně závažná porušení pravidel silničního provozu.


Skončit má také ostře kritizovaná praxe, kdy řidič několikrát překročí rychlost a ve správním řízení pak rovnou přijde o řidičák, protože dostane body i pokutu za každý z přestupků zvlášť.

Bez řidičáku možná jenom tři měsíce

Ulehčit by se mohlo i lidem, jimž je po dosažení dvanáctibodové hranice odňat řidičský průkaz. Teď o něj přicházejí na celý jeden rok, což od zavedení bodového systému postihlo již 6597 řidičů. Václav Špička z Autoklubu ČR ale v komisi navrhl, aby se doba odnětí řidičáku při prvním vybodování zkrátila na tři nebo šest měsíců.

Příprava novely zabere čas nejméně do léta. Řebíček přesto doufá, že změny v bodovém systému i pravidlech silničního provozu mohou ještě nabýt účinnosti 1. ledna 2009. Podmínkou ovšem je, že se ministrovi dopravy v parlamentu podaří pro schválení novely dojednat podporu napříč politickým spektrem.