Učitelé na policejních školách se chytají za hlavu: Vždyť nebudou nic umět! Už dvanáct měsíců základní odborné přípravy bylo málo, od ledna se učí devět měsíců a za půl roku má dojít k dalšímu zkrácení na pět nebo šest měsíců.

Vědomosti po kapkách

„Jedna z variant hovořila dokonce o pouhých třech měsících výuky,“ varuje učitel jedné z několika středních vojenských škol, které v Česku základní odbornou přípravu čerstvě přijatých policistů zajišťují.

„Nejde o žádné zkracování základní odborné přípravy, ale celkové přehodnocení systému vzdělávání,“ říká mluvčí policejního prezidia David Kubalák s tím, že návrh teprve vzniká.

„Nováček teď absolvuje jeden devítiměsíční kurs plus tři měsíce praxe a musí z toho těžit celé následující roky. Nový systém celoživotního vzdělávání ho bude připravovat na konkrétní pozici, na kterou bude postupovat,“ vysvětluje Kubalák.

„Nebudeme mu dávat informace, které zatím nepotřebuje, nevyužije a samozřejmě je zapomene,“ podotýká.

Praktiky verbířů ze středověku

„Připomíná mi to praktiky vojenských verbířů z 18. století, kteří potřebovali hlavně co nejrychleji získat maximální počet rekrutů,“ lomí rukama pedagog, který si nepřál zveřejnit své jméno.

„Zejména Praha je po stránce personálního obsazení v kritickém stavu, přestože jsou sem odvelováni na výpomoc policisté z venkova. Proto od ledna vymysleli způsob, jak rychle přímý výkon doplnit, a to bez ohledu na kvalitu,“ připojuje se zkušený pražský kriminalista, který si též přál zůstat v anonymitě.

Jde totiž o citlivý problém. Vzdělání policistů označuje ministerstvo vnitra za jeden z pilířů reformy policie a jakoukoli souvislost mezi personální nouzí sboru a zkracováním základní odborné přípravy policistů prezidium odmítá.

„V žádném případě to není hlavní důvod. Samozřejmě že to pro nás bude v tuto chvíli výhodné. Ale doufáme, že podstav policistů vyřešíme poměrně rychle a systém bude normálně pokračovat,“ říká Kubalák.

Postup jedině se školením

V praxi to bude vypadat tak, že policista po absolvování kursu a tříměsíční praxe nastoupí na základní pozici do třetí platové třídy, zpravidla k pořádkové policii. Zde mu podle představ autorů návrhu bude několikaměsíční výuka stačit.

Pokud chce ale postupovat výše podle kariérního řádu, bude muset absolvovat další, již specializovaný kurs pro konkrétní pozici. Pro zájemce se rozšíří i nabídka vyššího odborného vzdělání.