"Žalobu podáme příští týden Nejvyššímu správnímu soudu," řekla Brožová v Otázkách Václav Moravce. Pokud jí Nejvyšší správní soud nevyhoví (NSS), uvedla, že bude muset požádat ministerstvo financí o několikamiliónovou částku a pak ji státu zase vrátit.

"Ke zkratu došlo ve chvíli, kdy ministerstvo financí překvapivě odmítlo pokutu včetně penálí prominout," dodala předsedkyně s tím, že to odporuje zažité praxi.

Pospíšil, který v prosinci podal na Brožovou kárnou žalobu za to, jak Brožová k problému přistoupila, její slova odmítl. Ministerstvu o pokutě neřekla a žádala ministerstvo financí o její prominutí. Teprve, když jí úřad nevyhověl, chtěla podle něj po ministerstvu spravedlnosti navýšit rozpočet právě o výši pokuty.

Splátkový kalendář na deset let

"Brožová nepovažovala za nutné s ministerstvem komunikovat a problém řešit. Já nenavrhuji, aby paní Brožová přišla o mandát, chci jen, aby kárný senát rozhodl o tom, jestli je předseda soudu jako manažer zodpovědný za financování svého soudu," odvětil Pospíšil.

Podle Brožové by ale kárný senát neměl řešit otázky spojené s hospodařením.

Předsedkyně NS také obvinila ministerstvo financí, že jí nechalo ve věci řešení zaplacení pokuty bez podpory.

"Řekl jsem, aby jednala v rovině případného odpuštění částky. My ale také jednáme s ministerstvem financí," odvětil Pospíšil s tím, že se rýsuje dohoda, na základě které by byl sestaven desetiletý splátkový kalendář.

Částku téměř 40 miliónů korun včetně penále požaduje po Nejvyšším soudu brněnský finanční úřad kvůli opakovaným pochybením při investiční výstavbě v letech 2003 a 2004. Platební výměr podle Kuncové finanční úřad uložil už v červnu.

Oficiálně byl návrh na zahájení kárného řízení podán kvůli závažnému porušení zákona o majetku státu a porušení povinnosti při výkonu veřejné správy.