Kontroly na pozemních hranicích čekají na Čechy od pátku nově jen při opuštění vnějších hranic Schengenu, tedy třeba při jízdě na Ukrajinu a do Švýcarska. Jinak budou moci při cestě do sousedních států překročit hranice téměř kdekoli. Posledním březnovým dnem 2008 navíc v rámci letů v schengenské zóně padnou důsledné kontroly na českých letištích, což zrychlí odbavení lidí.

Právě volný pohyb po Evropě byl přitom před vstupem ČR do EU největším snem Čechů. V prosinci 2003 ho označilo v průzkumu agentury CVVM jako nejdůležitější změnu v životě skoro 42 procent oslovených.

Ze Sadö do Faro bez hranic za 52 hodin

Schengen se rozšíří na 24 evropských států. Přejezd ze severního do jižního cípu zabere podle satelitní navigace automobilem při svižné jízdě 52 a půl hodiny. Délka cesty z norského města Sadö do portugalského města Faro činí přes 5700 kilometrů.

Kdo by se chtěl na oslavu rozšíření Schengenu vydat z nově přistoupivšího Estonska do Portugalska, urazí trasu Tallinn–Lisabon za téměř 41 hodin a ujede přes 4100 km.

Schengenský prostor po rozšíření:. Schengenský prostor po rozšířenímapa: Právo

Vstup do Schengenu zrychlí i mezinárodní vlaky vyjíždějící z ČR. U hranic z nich zmizí policisté, kteří kontrolovali doklady. České dráhy v této souvislosti uvažují o tom, že by zrušily zastávky mezinárodních rychlíků v příhraničníh obcích.

Čtěte také: Na slovensko - rakouské hranici padla první závora

Radost i obavy

Politici překypují nad dalším sjednocováním Evropy nadšením. Radují se i obchodníci v příhraničních oblastech, kteří se těší na příliv nových zákazníků od sousedů.

K rozšíření Schengenu zaznívají ale i obavy. Čeští kriminalisté nedávno upozornili, že se zvětší možnosti pašeráků drog, obchodníků s lidmi a zlodějů automobilů. Dostanou-li se jednou se „zbožím“ do zóny, mohou se v ní nerušeně pohybovat.

Komplikovat život jim má tzv. Schengenský informační systém, do nějž ukládají státy údaje o podezřelých, pohřešovaných osobách či zcizených věcech.

Co přináší Schengen:
V noci z 20. na 21. prosince se prostor rozšíří na 24 států. Vedle zemí EU jsou v prostoru i nečlenské státy Island a Norsko. Bude tak možné přejet bez zastavení na hranicích mimo jiné z Estonska do Portugalska.
Z českých hranic zmizí policisté, kteří dosud kontrolovali přijíždějícím cestovní doklady. Přesunou se do vnitrozemí, posílí jiné policejní složky.
Zruší se hraniční závory, přejít do sousedních států bude možné prakticky kdekoli. Omezení bude panovat jen v přírodních parcích u hranic.
Každý ze států v může členství v Schengenu dočasně pozastavit. Obnovení kontrol na hranicích nastává pří vážném ohrožení státu nebo veřejného pořádku. V minulosti se tak stávalo při velkých sportovních akcích anebo po teroristických útocích.
ČR už v září vstoupilo do Schengenského informačního systému (SIS). V databázi jsou ukládány například údaje o nežádoucích občanech třetích zemí, osobách hledaných policií, pohřešovaných, hledaných věcech, mimo jiné dokladech, automobilech, střelných zbraní, padělaných bankovkách a podobně. Přístup k údajům mají především policejní, celní a justiční orgány. Zjistit, zda je veden v SIS, ale má právo každý občan.

Pád hranic ve střední a východní Evropě vnímají s rozpaky také Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Černá Hora. Právě u nich bude nově zóna končit. Její hranice už týdny zabezpečují tisícové policejní posily. Pomáhat jim bude též nové technologické vybavení, na níž Brusel léta posílá stamiliónové dotace.

Výhrady znějí i zevnitř Schengenu, třeba z Rakouska a SRN. Dvě třetiny občanů se tam v průzkumech vyslovily proti procesu sjednocování, což zdůvodnily obavou z nárůstu krádeží od sousedů – tedy také Čechů.

Rozšiřování bude pokračovat

Z 20. na 21. prosince vstoupí do Schengenu vedle ČR i dalších sedm postkomunistických zemí. Doplní je Malta. Nová zóna zahrne 22 států Evropské unie, plus Island a Norsko. A rozšiřování bude pokračovat. V letech 2009 až 2011 mají přibýt Kypr, Rumunsko a Bulharsko. Členství vážně zvažují i jinak tradičně autonomní Švýcaři a Lichtenštejnci. Mimo Schengen zůstávají ze starých zemí Unie Velká Británie a Irsko.

Co ještě Česko v EU čeká:

Schengen na letišti
30. března 2008 odpadne povinnost absolvovat hraniční kontrolu také na mezinárodních letištích při letech uvnitř rozšířeného Schengenu. Nezbytné změny k odbavení cestujících provedlo pět letišť: Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Pardubice a Karlovy Vary.
Zavedení eura
Datum zavedení společné evropské měny není jistý. Původní optimistické odhady mluvily o roku 2008, což už dávno neplatí. Vláda Mirka Topolánka zmiňuje rok 2012, odborníci dokonce 2014.
Pracovní trh
V květnu 2004 Čechům otevřely pracovní trhy jen Velká Británie, Irsko a Švédsko. Ostatní využily možnosti odkladů, ovšem postupně je rušily. Teď omezení vůči Čechům používá sedm států EU, mj. Belgie, Rakousko, SRN.