Vyčetl mi, že ve větě, kde jsem jistý výraz ohraničil dvěma pomlčkami, zapomněl jsem po té druhé napsat čárku, a to zrovna před spojkou že. A nestalo se mi to údajně poprvé. Možná to mnohým z vás bude připadat jako směšná maličkost, ba malichernost; důležité je přece, zda obsah článků je v pořádku. Ten čtenář má ale pravdu. Živí-li se člověk psaným projevem a rodný jazyk jest mu pracovním nástrojem, pak by ho neměl kazit. Naopak, měl by ctít jeho pravidla.

Také policie si myslí, že nachytala senátora Nováka na švestkách. Podezírá ho z korupce, a to ne ledajaké. Před čtyřmi lety měl ve funkci chomutovského starosty přijmout mnohamiliónový úplatek za zprostředkování prodeje akcií jedné německé firmě. Vyšetřovatelé už oslovili imunitní výbor Senátu žádostí, aby podezřelého plénu doporučil vydat ke stíhání, čili zbavit ho imunity. Možná to mnohým z vás bude připadat jako směšná maličkost, ba malichernost ve srovnání s grandiózními úkoly české politiky - s reformou veřejných financí, s volbou ústavních soudců, s nutnou změnou důchodového systému, s přestavbou české armády. Jenže živí-li se člověk zastupováním spoluobčanů ve vysoké politice a ctihodný Senát jest mu pracovním nástrojem, pak by jeho pověst neměl kazit; měl by ctít pravidla.

Policie bude asi muset ještě nějaký čas čekat, než se příslušný výbor vůbec sejde, než Senát zasedne a možná senátora Nováka k policii vydá, možná nevydá. Zatím to tam bylo tak půl na půl. V Novákově případě nemá podle mého názoru horní komora žádný důvod nad vydáním senátora policejnímu vyšetřování váhat. Podezření, o kterém mluví policie, se vůbec netýká výkonu jeho mandátu. Nedávno senátoři celkem bez váhání vydali policii senátora Železného, a tenhle případ je ze stejného soudku.

Jak snadněji by však tahle kauza pokračovala, kdyby imunita zákonodárců byla konečně vyloupnuta z oné feudální slupky nadřazenosti nad ostatními lidmi, kdyby byla zbavena nemravné výjimečnosti, kdyby se vztahovala jen na slova a činy spojené s výkonem ústavní funkce dotyčného.

Bůhvíkolikátý návrh na takovou změnu ostatně už ve Sněmovně leží, a jaksi se stále nedaří uvést ho do života. Jakmile na to téma přijde řeč, dostávají poslanci kopřivku. Jako by se měli zbavit rodné matky, nikoli jen nemravného privilegia.

Senátor Novák tvrdí, že policie na něho hází špínu, že se ničeho nedopustil, a pokud má v zahraniční bance nějaké milióny, pak jsou to peníze z podnikání manželů Novákových. Nemám jediný důvod panu senátorovi nevěřit. To se přece už mnohokrát stalo, že člověk byl nespravedlivě nařčen a pak musel být veřejně očištěn.

V této souvislosti doufám, že nevinný senátor Alexandr Novák sám, iniciativně požádá své kolegy v horní komoře, ať vyhoví žádosti policie a pro účely vyšetřování ho neprodleně vydají. Jakmile se přece rozběhne ona mašinérie, bude mít možnost promptně dokázat svou nevinu. Hlavně pak nebude vystavovat instituci, do které byl důvěřivými voliči instalován, odpornému podezření, že má ve svých řadách nějakého zkorumpovaného jedince.

Jakmile Novákova pravda vyjde na povrch, slibuji, že jako novinář to pak policii vytmavím.

PRÁVO 7. srpna