V minulosti bylo považováno za nežádoucí. NSS svým verdiktem, jehož právní větu zařadil do sbírky důležitých rozhodnutí, obrátil převládající výklad zákona o občanství, který platil od roku 1993 až do novely v roce 2003. Informovala o tom mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Ke správnímu soudu doputoval případ ženy, která se v roce 1986 vdala za Brita a usadili se v jeho vlasti. V roce 1993 tam zažádala o naturalizaci a získala britské občanství. O 11 let později požádala krajský úřad v Česku o vydání osvědčení o českém občanství, avšak neuspěla.

Rozhodnutí úředníků postupně potvrdilo ministerstvo vnitra a Městský soud v Praze. Žena uspěla až díky kasační stížnosti k NSS, podle kterého o české občanství nikdy nepřišla.

"Za případ, kdy čeští občané nepozbývají státní občanství ČR, je třeba považovat i situaci, kdy žadatelka podala žádost o cizí státní občanství proto, že hodlala se svým manželem a rodinou žít v jeho zemi," uvedla soudkyně NSS Lenka Kaniová.

Dosud byl aplikován zákon z roku 1993

Soudy a úřady dosud při rozhodování v podobných případech odlišným způsobem vykládaly zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky z roku 1993.

Norma uváděla, že o občanství nepřichází člověk, který druhou státní příslušnost získal "v souvislosti s uzavřením manželství". "Spornou se stala otázka, co zákon myslí onou souvislostí," řekla Dostálová.

Lidem, kteří o cizí občanství sami zažádali, pak české úřady často nepřiznávaly české občanství. V roce 2003 byl zákon novelizován a nově v něm stojí, že státní občanství nezaniká, jestliže k nabytí cizího občanství došlo "za trvání manželství s cizím státním příslušníkem".

Rozhodnutí NSS je přesto významné, protože před českými soudy se stále vleče řada sporů o dvojí občanství, které mají svůj počátek v době platnosti starého zákona. Podle Nejvyššího správního soudu už kvůli politické situace ve světě nelze považovat dvojí občanství za nežádoucí.

"Fenomény jako evropské občanství a globalizační a integrační trendy obecně vedou ke změně pohledu na dvojí občanství," uvedl soud v tiskové zprávě.