Rada ministrů se dohodla, že podmínky pro ukončení kontrol na vnitřních hranicích s devíti novými členskými zeměmi byly splněny. Langer dodal, že pohraniční policii čeká reorganizace a přechod na nové úkoly.

Kontroly na hranicích skončí ve třech pobaltských zemích, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku, Slovensku a Česku. Výjimkou je Kypr.

Dohoda má zatím neformální charakter. K definitivnímu schválení bude třeba vyčkat na stanovisko Evropského parlamentu (EP), i když ten má v této věci pouze konzultační roli. EP o rozšíření bude jednat v polovině měsíce. Definitivní schválení na ministerské úrovni, které by ale mělo být už jen formalitou, zřejmě padne počátkem prosince.

Kontroly na letištích zůstanou

Česko bude po rozšíření "Schengenu" obklopeno výhradně státy, které se projektu také účastní, takže na pozemních hranicích kontroly nebude mít vůbec. Výjimkou budou mezinárodní letiště, tam budou kontroly pokračovat. Pro přílety ze zemí schengenského prostoru by však měly přestat koncem března.

Na dřívějším vstupu ČR a dalších nových členských zemí EU do schengenského prostoru se shodli ministři vnitra zemí EU v Praze již na konci října.

Původně plánovaný termín rozšíření schengenského prostoru o nováčky EU - říjen 2007 - se posunul kvůli zpoždění vytvoření druhé verze databáze schengenského informačního systému SIS-II, která má kromě miliónů údajů například o osobách se zakázaným vstupem, hledaných osobách či ukradených autech obsahovat též biometrická data, jako digitální podobizny či otisky prstů.

Nakonec byl přijat portugalský návrh - balíček SISone4all, který umožní zapojení nových zemí EU bez nutnosti zprovoznění SIS II. Od 1. září 2007 je tedy devět nováčků zapojeno do SIS I.