Proč nebude ČR požadovat peníze za pronájem pozemků, vysvětlil Pojar slovy: "Nebudeme vybírat nájem za něco, co posiluje naši bezpečnost."  Veškeré náklady na zbudování základny a její provoz budou hradit Spojené státy.

Nově domluvené body Pojar oznámil po odpolední schůzce s vysokým představitelem ministerstva obrany USA Ericem Edelmanem. Z jednání také vyplynulo, že česká strana by v případě umístění radaru měla své zástupce i v americké agentuře pro raketovou obranu v Pentagonu a na velitelství vojenských sil USA.

Edelmanova zastávka v Praze je součástí cesty i do dalších evropských zemí. Dohoda mezi Českou republikou a USA by měla mimo jiné definovat funkce raketové obrany, účel zřízení radaru, velikost základny, vymezení velení a kontroly operací či přístup českých vojáků a návštěv na základnu.

Podle náměstka ministra zahraničí Tomáše Pojara, který české vyjednavače vede, smlouva obecně řeší i to, za jakých podmínek budou mít přístup na základnu zahraniční pozorovatelé. Podle Pojara jsou krátkodobé, monitorovací pobyty zahraničních důstojníků možné v případě, že také inspektoři NATO budou moci na oplátku navštívit vojenská zařízení ve vlasti pozorovatelů. Náměstek dodal, že při jednání o návštěvách se obě strany "dobraly skoro do finiše".

O přítomnosti Rusů na základně se v úterý nejednalo. Eric Edelman vyvracel obavy ČR, že by na základně mohly být trvale přítomni ruští vojáci. "Šlo o nedorozumění," uvedl v České televizi. Trvale by na základně určitě nebyli.

Americká nabídka na přítomnost Rusů vyvolala bouři nevole

Američané nabídli Moskvě, že by na základně mohli být stále přítomni ruští pozorovatelé. To velmi pobouřilo českou politickou scénu, protože přítomnost ruských vojáků nebyla předem projednána s českou stranou.

Přítomnost americké obsluhy radaru bude upravovat smlouva NATO SOFA, které řeší právní aspekty přítomnosti vojáků NATO mimo svou vlast v dalších zemích aliance.