Od listopadu přijde 3400 škol o bezplatné připojení k internetu. Co školám radíte, nemají-li dostatek financí, aby si internet zaplatily?

O tom, že ministerstvo školství nemá finanční prostředky na úhradu připojení škol k internetu, byly školy informovány již v roce 2006 na webu ministerstva. Vzhledem k dnešní úrovni cen v oblasti připojení ale nebude pro většinu škol financování internetu problémem. 

Školy ale tvrdí pravý opak. Prý na internet nemají. Pomůžete jim a jak?

Abychom školám pomohli alespoň v rámci našich rozpočtových možností, uvolníme nyní maximální možnou částku z rezervy ve výši 70 miliónů korun. Peníze poskytneme krajům jako účelově vázané pro oblast Státní informační politiky ve vzdělávání.

Proč ministerstvo neuhradí Telefónice O2 dluh za připojení k internetu, které společnost poskytovala v prvním pololetí tohoto roku školám na základě dohody s ministerstvem?

Smlouva mezi Telefónicou O2 a ministerstvem školství skončila na základě rozhodnutí vlády k 31. prosinci 2006. Pro nedostatek finančních prostředků nebyla nová smlouva podepsána. Úhrada za služby v roce 2007 byla podmíněna rozhodnutím vlády o uvolnění příslušných finančních prostředků. Toto rozhodnutí dosud nebylo učiněno.

Jakou částku ministerstvo školství dluží Telefónice O2?

Ministerstvo nic nedluží vzhledem k tomu, že Telefónica O2 poskytovala připojení školám bezesmluvně (pouze na základě ústní dohody s ministerstvem, pozn. redakce).

Internet měly školy zdarma v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo při její realizaci nehospodárně využilo 884 miliónů korun, porušilo zákon a uzavíralo smlouvy nevýhodné pro stát. Je i toto důvod, proč teď nejsou peníze na internet?

Není. Důvodem, proč nejsou peníze, je nezařazení původně plánované jedné miliardy do návrhu státního rozpočtu na rok 2007.

Není fakt, že převedete peníze na kraje, aby je školám na internet přerozdělily, krokem, který odporuje stanovisku paní náměstkyně Bartoňové z ODS a exministryně Kuchtové ze Strany zelených? Ty přece nesouhlasí, aby se krajům dávaly peníze.

S rozpočtovým určením daní tento krok nijak nesouvisí.