Nyní úředníci bývají při přijímání žádostí tolerantní a jen málokdy při překročení patnáctidenní lhůty, která se měří po propadnutí platnosti, provinilcům pokuty ukládají. Podle ministerstva vnitra však jde o tak závažný prohřešek, že zvýšení pokuty je namístě.

Když hříšník nejenže nepožádá o nový doklad, jak mu ukládá zákon, ale navíc ani neplatný průkaz nevrátí a užívá ho neoprávněně, třikrát poruší zákon.

Bezplatná výměna se letos týká průkazů bez strojově čitelných údajů, tedy převážně růžových kartiček vydávaných od prosince 1994 do konce roku 1998. A to i těch, na kterých je vyznačena platnost "bez omezení". Na úřady nebudou muset chodit jen občané, kterým je víc než 71 let a jejich občanka je platná.

Lidé, kteří se budou přitom chtít vyhnout hrozbě pokuty, by měli pamatovat na to, že úřad má na vystavení nového dokladu třicet dní.

Bez plné moci

Ministerstvo proto chce lidem vyjít vstříc a usnadnit jim podávání žádosti tím, že to za ně bude moci volně udělat kdokoli a na kterémkoli obecním úřadě. Zatímco dosud k tomu byla nutná plná moc, napříště by ji po nikom úředníci už neměli chtít. Budou respektovat to, že člověk projevil dostatečnou vůli tím, že někomu jinému svěřil vlastnoručně podepsanou žádost i svoje doklady. Navíc stále bude platit to, že občan si musí svůj nový doklad převzít osobně.

Langer tlačí na velice rychlé projednávání návrhu, který tyto změny obsahuje. Pokud se k jeho žádosti vláda připojí, pak se obrátí na Sněmovnu, aby změnu schválila již v prvním čtení, tedy během jediného dne.