Spokojena se situací v oblasti korupce jsou pouze dvě procenta oslovených, "tak napůl" odpovědělo 12 procent. Více než třetina (36 procent) je nespokojena, 46 procent je "velmi nespokojeno".

Obdobně je tomu u hospodářské kriminality, spokojena jsou se situací jen čtyři procenta dotázaných, nespokojených a velmi nespokojených je stejný počet (39 procent).

Větší část Čechů je pak nespokojena s fungováním hospodářství a úřadů, právním prostředím, soudnictvím a politickou situací.

Nejhůře hodnocené oblasti (v %):
oblast velmi spokojen spíše ano tak napůl spíše ne velmi nespokojen
korupce 0 2 12 36 46
hospodářská kriminalita 0 4 12 39 39
přistěhovalectví 1 10 32 25 12
politická situace v ČR 1 13 38 29 18
soudnictví 1 13 32 30 15
zdroj: CVVM

Většina lidí je spokojena kromě nabídky zboží a kultury také se zahraničními vztahy ČR, s úrovní životního prostředí, se školstvím, dopravní obslužností a životní úrovní.

Nejlépe hodnocené oblasti (v %):
Oblast velmi spokojen spíše ano tak napůl spíše ne velmi nespokojen
nabídka zboží a služeb 23 55 17 3 1
kultura 15 48 26 5 2
vztahy ČR se zahraničím 5 44 34 7 1
životní prostředí 3 40 42 12 3
školství 3 40 42 12 3
zdroj: CVVM

Od roku 2003 se zvyšuje zejména podíl lidí, kteří jsou spokojeni se životní úrovní. V roce 2003 to deklamovala pětina oslovených, v červnu 2007 už 28  procent respondentů. Průběžně roste i spokojenost české veřejnosti s oblastí hospodářství (5 procent v roce 2004, 26 procent v roce 2007) a školství (23 procent v roce 2003, 39 v roce 2007).

Relativně více lidí je spokojených také s právním prostředím: v roce 2003 to přiznalo 9 procent občanů, letos 16 procent. Oproti roku 2005 se o deset procentních bodů zvýšil podíl spokojených s oblastí vědy a výzkumu.