Nezaměstnanost se zdá vysoká především lidem se špatnou životní úrovní, občanům se středním vzděláním a voličům KSČM.

Od roku 2004 podíl Čechů, kteří hodnotí nezaměstnanost jako přiměřenou, neustále roste, a to zejména na úkor těch, kteří o ní hovoří jako o příliš vysoké. V současnosti je tak situace zhruba půl na půl.

Hodnocení úrovně nezaměstnanosti (v %)
názor říjen 2005 září 2006 červen 2007
příliš nízká 1 1 2
přiměřená 30 35 47
příliš vysoká 65 58 46
neví 4 6 5
zdroj: CVVM

Zatímco více než polovina občanů si myslí, že v následujících dvou letech zůstane nezaměstnanost na přibližně stejné úrovni jako v současnosti, pětina respondentů (20 procent) se domnívá, že dojde k jejímu částečnému zvýšení. Čtrnáct procent dotázaných soudí, že nezaměstnanost se částečné sníží.

Podle třetiny lidí nemají nezaměstnaní zájem pracovat

Přesná polovina oslovených tvrdí, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat vhodnou práci, dvanáct procent uvedlo, že nezaměstnaní nemohou sehnat vůbec žádnou práci. Třetina lidí (34 procent) uvedla, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. 

Skoro dvě třetiny respondentů (61 procent) uvedly, že v místě jejich bydliště je možné najít práci, ale je těžké najít vhodnou. Dvacetčtyři procent si myslí, že je těžké najít jakoukoliv práci. Sedm procent si myslí, že najít vhodnou práci není problém, tři procenta naopak, že je nemožné najít jakoukoliv práci.

Více než polovina lidí se domnívá, že je nepravděpodobné, že by ztratili práci. Dvacet procent si myslí opak. Devět procent považuje možnost ztráty zaměstnání za velmi nepravděpodobnou, tři procenta naopak za velmi pravděpodobnou.