"Nedodržení závazku státu vůči vysokým školám a společnosti je nepřijatelné," varoval nově zvolený předseda konference rektorů Jan Hron, rektor České zemědělské univerzity v Praze.

"Jinak je tady jednoduché řešení. Jeden rok nikoho nepřijmout," řekl Právu Václav Havlíček, rektor ČVUT Praha. Jedním dechem však dodal, že nechce, aby toto jeho burcující vyjádření bylo chápáno jako vydírání. "To by byl extrém, který by se v celé společnosti projevil velmi negativním způsobem a drasticky by poškodil celý jeden populační ročník. Ale my přece nemáme takové rezervy, abychom mohli 19 tisíc studentů učit zadarmo!" dodal profesor Havlíček.

"Na potřebné financování vysokých škol nám dnes chybí peníze pro třicet tisíc studentů, což představuje dvě středně velké univerzity. Ale jsem přesvědčen, že k absurdní situaci, kdy neotevřeme první ročníky, vůbec nemůže dojít," dodal rektor Jan Hron.

Podle něj není počet studentů nad úrovní společenských požadavků, letos při současných přijímacích zkouškách je přijímáno stejně studentů jako v minulém roce, tedy k žádnému dramatickému nárůstu, který by vytvořil nedostatek financí, nedochází.

"Nechceme předbíhat událostem, věříme, že k vyrovnání prostředků dojde a bude dodržena smlouva mezi námi a společností, státem. Pokud by dodržena nebyla, je to věcí především ministerstva školství," podotkl předseda České konference rektorů.