Necelá desetina respondentů (8 %) uvedla, že nemá k Romům žádný vztah. Z 68 procent lidí, kteří mají k Romům negativní vztah, jej za mírně odmítavý označilo 33 procent občanů a za jednoznačně odmítavý 24 procent. K Romům pociťuje odpor 11 procent dotázaných.

Ve srovnání  s minulostí se dá zjistit, že k velkým změnám ve vztahu Čechů k Romům příliš nedošlo. Například v srpnu 1994 mělo na Romy negativní názor 73 procent občanů. 

V posledních dvou letech velmi mírně ubývá lidí, kteří mají k romským spoluobčanům stejný vztah jako k ostatním, a nepatrně přibývá těch, kteří k Romům deklarují odmítavý postoj.

Jaký je váš vztah k Romům? (v %)
vztah srpen 1994 duben 2005 duben 2006 duben 2007
pozitivní 3 5 5 5
stejný jako k ostatním 19 23 21 19
negativní 73 63 67 68
žádný(lhostejnost) 5 9 7 8
zdroj: STEM

Negativní postoj k romským spoluobčanům vyjadřují častěji obyvatelé měst od 20 do 90 tisíc obyvatel. Na vesnicích a v malých obcích do 2 tisíc obyvatel jsou lidem naopak romští spoluobčané častěji lhostejní.

Lidé žijící v Praze, Jihomoravském kraji nebo v obcích od 2 do 5 tisíc obyvatel naproti tomu častěji tvrdí, že mají k Romům stejný vztah jako k ostatním.

Vysoškoškolsky vzdělaní lidé častěji prohlašují, že k romským spoluobčanům pociťují stejný vztah jako k ostatním a v menší míře se k nim vyjadřují negativně. Mají také vůči Romům pozitivnější přístup.

Mladí lidé do 29 let a lidé s horším materiálním standardem přiznávají mírně častěji než ostatní sociální skupiny obyvatel, že jejich vztah k romským spoluobčanům je negativní.

Polovina lidí si myslí, že každý má žít podle svých tradic

S názorem, že by se mělo více dbát na práva romské menšiny, souhlasí necelá pětina (18 procent) populace ČR. Přibližně polovina (52 %) lidí se také domnívá, že každá etnická skupina nebo menšina by měla mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků. Myslí si to více mladí lidé do 29 let (61 procent ) a občané dobře majetkově zajištění (57 procent).

Stejně tak lidé, kteří deklarují pozitivní vztah k Romům, jsou z velké části (83 procent) přesvědčeni o tom, že všechny etnické skupiny mají mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků.

Více než polovina (53 procent) z těch, kteří necítí k Romům žádný vztah nebo kterým vysloveně vadí, je proti tomu, aby etnické menšiny dodržovaly vlastní zvyky.