"Obávám se, že ty věci směřují k tomu, aby nebyly čerpány minimálně v tomto roce peníze v rozsahu, jak bylo očekáváno, tzn. roční průměr 97 miliard korun, v tomto roce se hovořilo o 55 miliardách korun," vyčíslil Paroubek.

Tvrdí, že ohrožena je stavba nových dálnic a železničních koridorů,  rozvojové programy pro zemědělské oblasti, revitalizace životního prostředí ve městech a modernizace veřejné správy.

Podle jeho soudu je na vině personální politika vlády, při "noci dlouhých nožů" se rozvrátila na ministerstvech pracoviště pro strukturální fondy.

Ministerstvo kritiku vyvrací

Ministerstvo pro místní rozvoj kritiku Paroubka ještě v pátek jednoznačně odmítlo. "Vyjádření předsedy ČSSD Jiřího Paroubka svědčí o tom, že se problematice evropských strukturálních fondů dlouhodobě nevěnuje, chceme-li se vyhnout označení, že jí nerozumí," uvedlo ve svém prohlášení s tím, že Česká republika měla začít čerpat finanční prostředky z EU ve výši 780 mld. Kč na období 2007-2013 od 1. ledna 2007.

"To, že se tak nestalo, je chybou minulých vlád, protože stávající vláda byla jmenována až 9. ledna 2007. Současný ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek dělá vše proto, aby mnohaměsíční zpoždění ve vyjednávání s EK bylo co možná nejdříve eliminováno," píše se dále v prohlášení.