Největší vliv na rozhodování politků dotázaní připsali, stejně jako v podobném průzkumu před dvěma lety, úplatkům a korupci. Tři čtvrtiny oslovených zařadilo odpověď do pásma ovlivňuje značně. Z toho celá čtvrtina soudí, že úplatky a korupce ovlivňují politiky v nejvyšší míře.

Většina, konkrétně 62 procent respondentů, se domnívá, že ve velké míře ovlivňují chování a jednání politiků zájmové skupiny a lobby.

Rovněž v případě médií se většina dotázaných přiklání spíše k tomu, že mají vliv na rozhodování politiků. Nejvyšší míru vlivu jim připisuje 8 procent dotázaných.

Občané se domnívají, že chování a jednání politiků téměř neovlivňují stávky a demonstrace, průzkumy veřejného mínění a občané.

Míra vlivu na politiky v procentech
1 2 3 4 5 6 7
média 8 19 26 15 11 8 8
občané 2 6 14 18 19 17 23
voliči vlastní strany 5 14 25 21 15 9 6
úplatky a korupce 25 32 18 9 5 3 3
průzkumy veřejného mínění 2 9 19 21 16 10 13
stávky a demonstrace 2 7 17 20 19 15 12
zájmové skupiny a lobby 16 28 18 10 8 6 5
Poznámka: 1 - nejvyšší vliv; 7 - nejnižší vliv 
Zdroj: CVVM

Průzkumu se v průběhu měsíce března zúčastnilo 1046 dotázaných občanů starších 15 let.