Czech Point v rámci pilotního projektu umožní občanům vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku. Po vyhodnocení tříměsíčního pilotního provozu by se měl projekt rozšířit do 205 pověřených obcí.

Hlavním cílem projektu Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je vytvořit síť míst, kde budou moci občané a podnikatelé získávat veškeré údaje, opisy, výpisy, které jsou uvedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech. V dalších fázích bude možné v rámci kontaktních míst podávat jakékoli podání či žádost na státní správu, a také sledovat stav vyřízení žádosti.

"Je to nastartování procesu, na jehož konci by mělo být, že si občan vyřídí všechny úřední záležitosti doma," uvedl premiér Mirek Topolánek. Ten se také stal držitelem prvního ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, který Czech Point v Praze 13 vydal. Předseda vlády za něj zaplatil 50 korun. Do pilotní fáze projektu stát investuje maximálně deset milionů korun. Dotace by měly směřovat především do vybavení úřadů technikou, zatímco provoz by se měl zaplatit z poplatků za služby občanům.

Síť kontaktních míst, z nichž budou lidé moci elektronicky komunikovat s úřady, bude v příštím roce tvořit několik tisíc obecních úřadů. Připojit by se k nim mělo také 2000 poboček České pošty.