Stačí, aby je jejich nadřízení nechali zapsat do kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV)v oboru veřejná správa při Právnické fakultě v Plzni, ze kterého pak mohou po dvou letech plynule přejít do třetího ročníku bakalářského studia, a to rovnou ke státní zkoušce a obhajobě bakalářské práce.

To všechno za poplatek 34 tisíc korun a za podmínky, že každý rok v rámci CŽV absolvují jedno týdenní soustředění zakončené testem. Žádné přijímačky, zápočty ani zkoušky v průběhu semestru či ročníkové práce, které jiní studenti musejí absolvovat.

"Když se to rozkřiklo, zájem je obrovský. Hlásí se i kandidáti přes 55 let nebo sekretářky. Samozřejmě, že tímto způsobem je cesta k vysokoškolskému titulu mnohem snadnější než třeba dálkovým nebo kombinovaným studiem," řekl zdroj z policejního prezidia, který má přehled o personální politice policejního sboru. Do jednoho kurzu může být vybráno až sto zájemců.

Individuální přihlášky podávat nelze

O možnosti získání vysokoškolského titulu bakalář v oboru veřejná správa formou kurzu CŽV není na oficiálních stránkách plzeňské právnické fakulty ani zmínka. "Do tohoto kurzu se není možné přihlásit individuálně, ale je to vždycky na dohodě někoho z nejvyšších nadřízených ze státní správy s vedením naší fakulty. Kurz je určený pouze pro zaměstnance státních institucí, kteří si ze zákona musejí doplnit vzdělání," sdělila Elena Mrázová ze studijního oddělení.

Proděkan fakulty Ivan Tomažič uvedl, že se jedná o naprosto "čistou" záležitost. "Tyto kurzy musejí být objednány právnickou osobou, se kterou máme smlouvu. Takže tady máme hlavně policisty a celníky, kteří byli vybráni zaměstnavatelem. Je pravda, že nemusejí dělat přijímací zkoušky. Dostanou seznam literatury a na soustředění jim pak přednášejí vyučující z našich kateder, kteří je na závěr přezkušují formou testu. Celé to končí obhajobou bakalářské práce před komisí," prohlásil Tomažič.

Tak snadno to nikde jinde nejde

Individuální zájemci, kteří by se chtěli přihlásit do zmiňovaného kurzu CŽV, mají tuto možnost například na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nebo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Platí pro ně ale mnohem přísnější kritéria.

"Především musí úspěšně složit přijímací zkoušky. Do třetího ročníku bakalářského studia mohou být po dvou letech přijati pouze za předpokladu, že získají stanovený počet kreditů za absolvované zkoušky," řekla vedoucí  střediska celoživotního vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně Anna Dušíková. Obdobné podmínky jsou i na Právnické fakultě v Olomouci. Skladba předmětů v celoživotním vzdělávání je shodná s denním studiem, účastníci CŽV absolvují zkoušky a zápočty stejně jako řádní studenti.