CVVM rozdělil průzkum na dvě části - komunální a celostátní politiku. Ukázalo se, že důvody zapojení občanů do politického života se nijak významně neliší.

Na celostátní úrovni chtějí politici podle většiny respondentů nejvíce získat významnou pozici a funkci (97 procent). O tři procenta méně lidí (94 procent) si myslí, že vstup do politiky je motivován hmotným ziskem a získáním moci, na třetím místě je získání kontaktů (92 procent).

Dalšími důvody pro započetí politické kariéry je stát se veřejně známým, dospět ke společenskému uznání, prosadit zájmy spřízněné skupiny nebo uplatnit své schopnosti.

Prospěch společnosti je naopak motivací jen pro 61 procent respondentů, řešení společenské situace pro 52 procent dotázaných.  Nejméně kladných odpovědí (48 procent) získal názor, že politik přebírá za ostatní odpovědnost při rozhodování ve věcech veřejných. 

V komunální politice jde především o získání moci

Do komunální politiky, stejně jako do celostátní, vstupují lidé především proto, aby získali moc (88 procent), kontakty (84 procent), pozici a funkci (83 procent) a společenské uznání (82 procent), myslí si občané.

Prospěch společnosti je důvodem pro vstup do komunální politiky pro 64 procent lidí, pomoc při řešení společenské situace je motivem pro 61 procent respondentů. Zodpovědnost na sebe chtějí politici převzít podle 48 procent lidí.

Lidé s horší životní úrovní jsou více přesvědčení o tom, že se do politiky rozhodně vstupuje kvůli penězům a funkci na jedné straně a kvůli touze stát se veřejně známým a získat uznání na straně druhé. Občané v lepší ekonomické situaci naopak častěji rozhodně souhlasili s názorem, že motivací pro zapojení do vrcholné politiky je snaha řešit situaci ve společnosti.

Podle voličů KSČM se do politiky vstupuje zejména kvůli zisku a významné funkci. Příznivci ODS naopak s tímto názorem spíše nesouhlasí.

Důvod zapojení do politiky na celostátní úrovni (v%)
Důvod rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne ANO/NE
získat pozici a funkci 69 28 1 0 97/1
hmotný zisk 68 26 2 1 94/3
získat moc rozhodovat 63 31 3 1 94/4
získat kontakty 51 41 4 0 92/4
být veřejně známý 50 38 7 1 88/8
společenské uznání 43 44 8 0 87/8
zájmy skupiny 42 44 8 1 86/9
prospěch společnosti 17 44 22 5 61/27
řešit společenskou situaci 11 41 34 8 52/42
převzít zodpovědnost 13 35 29 12 48/41
zdroj: CVVM